Nabór wniosków w II edycji programu Argentum Triggering Research Grants (22.09-31.10.2021) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-22

Nabór wniosków w II edycji programu Argentum Triggering Research Grants (22.09-31.10.2021)

Argentum
Program ARGENTUM stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.3. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z  działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Grant w ramach Programu może także zostać przyznany na realizację badań prowadzonych na PG przez beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama. W takim przypadku Wnioskodawcą jest opiekun beneficjenta programu NAWA, który zostaje kierownikiem projektu.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 300 000 PLN brutto, a w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama – 100 000 PLN brutto.
  • Okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, a dla beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama okres realizacji może wynosić od 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia kierownika i wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do 3 000 PLN brutto/miesięcznie;
  • koszty zakupu sprzętu oraz materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji badań;
  • koszty upowszechniania wyników;
  • koszty usług obcych niezbędnych do realizacji badań, w tym prac, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, rachunku lub noty obciążeniowej.

Jak aplikować?

  •  Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 22 września do 31 października 2021 r. do godz. 23:59.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

Dodatkowe informacje Argentum

Additional information Argentum

181 wyświetleń