Przepisy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przepisy

Z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które na nowo definiuje proces ewaluacji dorobku naukowego. W związku z tym MNISW przygotowało przewodnik, która przybliża zagadnienia z tym związane:

Przewodniki
Ustawy
Akty wykonawcze
Rozporządzenia i zarządzenia
Komunikaty i wykazy