Z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742, tekst jednolity), które na nowo zdefiniowało proces ewaluacji dorobku naukowego. W związku z tym MNISW przygotowało przewodnik, która przybliża zagadnienia z tym związane:

Przewodniki
Ustawy
Akty wykonawcze
  • Obwieszczenie MEiN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2022 poz. 661)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (2020)
Rozporządzenia i zarządzenia
Komunikaty i wykazy