Ekspertyzy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ekspertyzy

Ekspertyzy


Opinia o innowacyjności technologii to niezależna opinia ekspercka na temat technologii, którą przedsiębiorca wdrożył lub zamierza wdrożyć.

Skorzystaj z wiedzy specjalistycznej pracowników najstarszej i największej uczelni technicznej w Polsce północnej. Oferujemy pomoc w dotarciu do odpowiednich ekspertów, którzy stworzą dla Państwa firmy opinie dotyczące wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy, bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Opinia o innowacyjności może być przydatna dla Państwa przedsiębiorstwa:

  • przy wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych,
  • przy ubieganiu się o przyznanie kredytu technologicznego,
  • podczas negocjacji z inwestorem,
  • do celów podatkowych,
  • do celów marketingowych.