Badania zlecone

Nasza kadra naukowa realizuje projekty badawcze, usługi laboratoryjne, jak również oferuje profesjonalne doradztwo, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców.

Prace badawcze realizowane na Politechnice Gdańskiej prowadzą do powstania innowacyjnych rozwiązań i technologii, które mogą znacząco wpłynąć na podniesienie poziomu konkurencyjności lub zwiększenie wydajności Państwa firmy. Nasza Uczelnia dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, jak również zapleczem nowoczesnych laboratoriów. Realizujemy średnio 300 usług badawczych rocznie na potrzeby przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Biznesu, w którym dedykowany zespół specjalistów dopasuje i zaproponuje optymalne rozwiązania wykorzystujące potencjał naszej Uczelni, które pomogą w realizacji Państwa celów biznesowych.