Tworzenie spółek spin-out/off
Designed by senivpetro / Freepik

Wspieramy proces tworzenia nowych firm na bazie wyników prac naukowo-badawczych wytworzonych na Politechnice Gdańskiej.

Spółki z udziałem kapitałowym PG utworzone poprzez spółkę celową Politechniki Gdańskiej - Excento sp. z o.o.:

1. NovaPUR sp. z o.o.

  •  prowadzi działalność B+R w oparciu o technologię opracowaną na PG,  pozwalającą na produkcję ekologicznych sztywnych pianek poliuretanowych, a także sprzedaży licencji na ich produkcję. NovaPUR rewolucjonizuje rynek pianek poliuretanowych dostarczając nowe technologie, które są ekologiczne i ekonomiczne zarazem, w oparciu o surowce odnawialne, co pozwala na daleko idące oszczędności dla klientów. Innowacyjne receptury pozwalają uzyskać sztywne pianki o lepszych właściwościach technicznych sztywnych pianek i szerszym spektrum zastosowania, m.in. w przemyśle lotniczym, samochodowym, odzieżowym czy też w budownictwie.

novapur.pl

2. ARGEVIDE sp. z o.o.

  • firma zajmująca się wdrożeniem i sprzedażą usług opracowanych w ramach projektu NOR-STA, oferująca wsparcie dla procesów osiągania, oceny i utrzymania zgodności z normami i standardami. Usługi NOR-STA będą dostępne dla klientów przez Internet (zgodnie z modelem software as a service). Zespół Argevide planuje dalszy rozwój funkcjonalności platformy oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

argevide.com

3. AssisTech Sp. z o.o.

  •  jest akademickim spin-offem Politechniki Gdańskiej, a wywodzący się z niej założyciele spółki pracowali nad naukowym prototypem systemu C-Eye® – CyberOkiem. W rozwoju firmy i oferowanych produktach ogromną rolę odgrywają prace badawczo-rozwojowe, jak również współpraca z autorytetami świata nauki. AssisTech Sp. z o.o. jest firmą skoncentrowaną na opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru informatyki, multimediów i inżynierii biomedycznej.

assistech.eu

4.  DetoxED Sp. z o.o.

  • wspólny spin-off stworzony przez pracowników Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Spółka pracuje nad stworzeniem nowatorskiej metody zmniejszania narażenia na związki endokrynnie czynne (EDC) w warunkach domowych. Wielodyscyplinarny zespół spółki (chemik analityk, toksykolog, dietetyk) może pomóc w ocenie indywidualnego narażenia na EDC i obniżeniu ryzyka zaburzeń zdrowotnych m.in. zaburzeń hormonalnych, otyłości, zaburzeń płodności, czy nowotworów.

detoxed.pl

5. Solutions 4 Tomorrow Sp. z o.o.

  • powstało w 2017 roku w Gdańsku. Celem Spółki jest rozwijanie bezzałogowych statków powietrznych w kierunku ich całkowitej autonomizacji, poprawy wydajności i bezpieczeństwa. Obecnie Spółka pracuje nad projektem, który zakłada stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej. Projekt jest realizowany w ramach programu NCBiR “e-Pionier wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” przy współpracy z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Telichowskiego - Państwowy Instytut Badawczy.

s4t.com.pl

6. Byotta Sp. z o.o.

  • zajmuje się projektowaniem układów chłodzenia do złożonych układów, w szczególności do baterii trakcyjnych pojazdów elektrycznych. Celem spółki jest dostarczanie układów chłodzenia opartych o nowatorską technologię wykorzystującą materiały zmiennofazowe oraz kompozytowe płyty chłodzące. Spółka powstała w wyniku działań trzech absolwentów PG w ramach programu NCBiR “e-Pionier wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” prowadzonego przez spółkę celową PG Excento. 

byotta.com