Współpraca naukowo-badawcza


Politechnika Gdańska realizuje wiele różnorodnych projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami przemysłowymi, korzystając z instrumentów finansujących oferowanych m.in. przez: NCBiR, PARP, czy Unię Europejską.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Obsługi Biznesu i nawiązania współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych jak i unijnych. Wykorzystując potencjał prac naukowo-badawczych realizowanych na naszej Uczelni mają Państwo szansę rozszerzyć wachlarz oferowanych produktów lub unowocześnić zaplecze maszynowe i produkcyjne własnego przedsiębiorstwa.