Archiwum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Archiwum

strona_archiwum

Nadzór nad  gromadzeniem oraz ewidencja, przechowywanie, zabezpieczanie, udostępnianie i brakowanie wytworzonej w Politechnice Gdańskiej dokumentacji,  tj.:

  1. sprawowanie nadzoru nad zasobem archiwalnym,
  2. przyjmowanie i zabezpieczanie dokumentacji,
  3. ewidencja i opracowanie posiadanych materiałów archiwalnych,
  4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. udostępnianie dokumentacji do celów administracyjnych i naukowych,
  6. digitalizacja zasobu archiwalnego,
  7. informacja archiwalna,
  8. dbanie o zgodność przetwarzania informacji w PG z aktualnymi przepisami prawa.

Zaświadczenia dla byłych pracowników i studentów wydaje odpowiedni dziekanat.

Archiwum zakładowe PG nie posiada zbiorów dawnej Technische Hochschule.