Nagroda Uczelni Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-11

Nagroda Uczelni Fahrenheita

dziedziniec F
Nagroda przyznana jest za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo w sferze naukowej lub dydaktycznej.

Więcej informacji >>>

Zgłoszenia online do 20 stycznia 2023 r. >>>

Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które były realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Regulamin konkursu >>>

261 wyświetleń