Nowe zasady dotyczące podróży służbowych pracowników oraz podróży studentów, doktorantów i osób spoza PG Nowe zasady dotyczące podróży służbowych pracowników oraz podróży studentów, doktorantów i osób spoza PG


Nowe zarządzenie rektora wprowadza nową instrukcję ustalającą zasady delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Politechniki Gdańskiej oraz rozliczania podróży studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami i uchyla wcześniejsze akty wewnętrzne dotyczące wyjazdów.

Nowe fundusze celowe z rezerwy rektora na dofinansowanie proofreadingu oraz zatrudnienia i wizyt profesorów wizytujących z zagranicy Nowe fundusze celowe z rezerwy rektora na dofinansowanie proofreadingu oraz zatrudnienia i wizyt profesorów wizytujących z zagranicy


Począwszy od 3 stycznia 2018 r., corocznie tworzony jest: * Centralny fundusz wsparcia proofreadingu, * Fundusz wsparcia zatrudnienia profesorów wizytujących, * Centralny fundusz wsparcia wizyt profesorów z zagranicy, którzy realizują minimum 60 godzin zajęć dydaktycznych.

Życzenia Świąteczne Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Wszystkim doktorantom i pracownikom Politechniki Gdańskiej składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Przedstawiciele doktorantów w komisjach Przedstawiciele doktorantów w komisjach


W dn. 13 grudnia 2017 r. Senat powołał przedstawicieli doktorantów do 3 komisji: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji ds. Doktorantów oraz Komisji ds. Kształcenia.

Konkurs stypendialny dla doktorantów fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation Konkurs stypendialny dla doktorantów fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation


Corocznie dwóch polskich doktorantów otrzymuje bezzwrotną subwencję w wysokości 4.000 CAD każdy. W ostatnich 18 latach fundacja wynagrodziła 36 polskich doktorantów, przyznając im w sumie 122.000 CAD.
Wyświetlanie 1 - 5 z 152 rezultatów.
z 31