Stypendia doktoranckie i projakościowe w r.a. 2018/2019 - listy stypendystów Stypendia doktoranckie i projakościowe w r.a. 2018/2019 - listy stypendystów

Prezentujemy listy rankingowe doktorantów, którzy aplikowali o stypendia doktoranckie i projakościowe na rok 2018/2019, wraz z decyzjami ws. przyznania bądź odmowy przyznania tych stypendiów, podjętymi w dn. 28.11.2018 przez Prorektora ds. Nauki, działającego z upoważnienia Rektora PG.

Decyzje rektora ws. stypendiów do odbioru Decyzje rektora ws. stypendiów do odbioru

W dn. 17 grudnia 2018 r. zakończy się proces przekazywania na wydziały imiennych decyzji rektora ws. przyznania lub odmowy przyznania stypendiów doktoranckich i projakościowych. Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatów studiów doktoranckich na swoich wydziałach od dn. 18 grudnia 2018 r.

Szkoły Zimowe dla doktorantów - przedłużenie terminu zgłoszeń Szkoły Zimowe dla doktorantów - przedłużenie terminu zgłoszeń

Doktoranci z obszarów dyscyplinarnych związanych z energią i energetyką zaproszeni są do udziału w Szkołach Zimowych organizowanych w ramach projektu Teachener.

Program wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej - m.in. dla doktorantów i naukowców Program wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej - m.in. dla doktorantów i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) niedawno ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2019/2020.

Wykład visiting professor dla doktorantów - projekt POWER 3.5 Wykład visiting professor dla doktorantów - projekt POWER 3.5

Informujemy o rozpoczęciu naboru osób zainteresowanych wykładem prof. Giovanny Acampa, University of Enna Kore, Italy.

Wyświetlanie 1 - 5 z 252 rezultatów.
z 51