Dział Spraw Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Naukowych
 • 2022-05-10

  Premie za publikacje naukowe i patenty

  Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 30 czerwca 2022 r. Uwzględniane są odpowiednio wydane publikacje naukowe i uzyskane patenty po 1 stycznia 2022 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do 31.05.2022 r. oraz 31.01.2023...

 • 2022-04-22

  Program Ulam

  Do maja br. można składać wnioski o uczestnictwo w programie Ulam. To inicjatywa ułatwiająca przyjazdy do Polski zagranicznym naukowcom w ramach: prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu podoktorskiego, pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6...

 • 2022-03-18

  Klimatyczna Regeneracja Miast

  OEE Open Eyes Economy organizuje II Kongres Regeneracji Miast, który jest planowany w dniach 7 – 8 czerwca 2022 Inicjatywa przewidywana jest jako forum wymiany rodzimych i międzynarodowych doświadczeń modernizowania i odradzania miast pod kątem współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu.   Kształtowanie obszarów metropolitalnych i przestrzeni miejskich w sposób...

 • 2022-03-08

  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Do 11 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej Można zgłosić jednego...