Dział Spraw Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Naukowych
 • 2022-09-20

  START dla młodych naukowców

  Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2023 Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym: Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe) Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej...

 • 2022-07-11

  Inwestycje związane z działalnością naukową

  Trwa nabór wniosków na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2023. Wniosek należy przygotować w systemie OSF; formularz wniosku jest już dostępny. W ramach tego naboru można starać się również o finansowanie infrastruktury informatycznej KDM - na zakup, wytworzenie, rozbudowę.  Szczegóły procedury naboru wniosków są dostępne w rozporządzeniu...

 • 2022-06-24

  ERC Mentoring Initiative

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) oferuje wsparcie mentoring’owe dla zainteresowanych uczestnictwem w grantach ERC. Naukowcy (aktualnie realizujący grant krajowy) mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR (koordynator inicjatywy) w celu nawiązania kontaktu z mentorem ERC (baza laureatów). Następnie ustalany jest zakres konsultacji. Zgłoszenie i...

 • 2022-05-10

  Premie za publikacje naukowe i patenty

  Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 30 czerwca 2022 r. Uwzględniane są odpowiednio wydane publikacje naukowe i uzyskane patenty po 1 stycznia 2022 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do 31.05.2022 r. oraz 31.01.2023...

 • 2022-04-22

  Program Ulam

  Do maja br. można składać wnioski o uczestnictwo w programie Ulam. To inicjatywa ułatwiająca przyjazdy do Polski zagranicznym naukowcom w ramach: prowadzenia badań naukowych, odbycia stażu podoktorskiego, pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6...

 • 2022-03-18

  Klimatyczna Regeneracja Miast

  OEE Open Eyes Economy organizuje II Kongres Regeneracji Miast, który jest planowany w dniach 7 – 8 czerwca 2022 Inicjatywa przewidywana jest jako forum wymiany rodzimych i międzynarodowych doświadczeń modernizowania i odradzania miast pod kątem współczesnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu.   Kształtowanie obszarów metropolitalnych i przestrzeni miejskich w sposób...

 • 2022-03-08

  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Do 11 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej Można zgłosić jednego...

 • 2022-02-02

  Funding & tender opportunities

  Funding & tender opportunities jest źródłem informacji o Horyzoncie Europa – zapraszamy na szkolenie z użytkowania portalu, które odbędzie się dn. 18.02.2022 (piątek) w godz. 10.00–13.15 (online). Program szkolenia>>> kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54 Realizacja w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”