Dział Spraw Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Naukowych
 • 2024-02-16

  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Do 10 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej Można zgłosić jednego...

 • 2024-01-10

  Nowy wykaz czasopism ministerialnych

  Minister Nauki ogłosił 5 stycznia 2024 r. nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Szczegóły komunikatu oraz wykaz dostępne są tutaj Komunikat Ministra Nauki

 • 2024-01-04

  Premie za publikacje naukowe i patenty

  Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 9 lutego 2024 r. Uwzględniane są publikacje naukowe opublikowane i patenty uzyskane po 1 stycznia 2023 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do dnia 15.01.2024 r.), w...

 • 2023-12-01

  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców - edycja SMN19 - 2023

  Do  31 grudnia 2023 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo przygotowuje...

 • 2023-10-09

  Wyniki wyborów do RDN

  Komisja Wyborcza w dniu 6 października 2023 r. przyjęła protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027 Szczegóły >>>

 • 2023-09-25

  START dla młodych naukowców

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2024 Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym: Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe). Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której...

 • 2023-09-08

  Jak zgłosić projekt COST Action

  COST zaprasza do składania wniosków o uzyskanie wsparcia w inicjatywie tworzenia sieci naukowych w różnych dyscyplinach - najbliższy termin zgłoszeń, to 25. X. 2023 r. Informacje o uczestnictwie w COST Action >>> Wnioskodawcy nowej Akcji COST przedstawiają swoją propozycję korzystając z internetowego narzędzia e-COST - formularz i załącznik techniczny (max. 15 stron). Co...

 • 2023-09-06

  Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema

  Politechnika Wrocławska ogłasza trzecią edycję międzynarodowego konkursu o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema W konkursie mogą wziąć udział naukowcy związani z uczelnią lub ośrodkiem badawczym państwa należącego do UE lub stowarzyszonego w ramach Programu Horyzont oraz ze Szwajcarii. Nagroda im. Lema przyznawana jest za aktualne osiągnięcia lub odkrycia...