Dział Spraw Naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Naukowych
 • 2023-02-01

  Nagrody Prezesa Rady Ministrów

  Do 7 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach: za wyróżniającą się rozprawę doktorską za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej Można zgłosić jednego...

 • 2023-01-20

  Nagrody dla młodych naukowców

  Do 31 marca br. trwa VIII edycja Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców Konkurs dedykowany jest pracownikom naukowym za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2022 r. - nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w pięciu zakresach nauki (wg Wydziałów PAN). Wnioski można składać w formie elektronicznej od 15...

 • 2022-12-28

  Premie za publikacje naukowe i patenty

  Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 10 lutego 2023 r. Uwzględniane są odpowiednio wydane publikacje naukowe i uzyskane patenty po 1 stycznia 2022 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do 31.01.2023 r.), w...

 • 2022-11-21

  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

  Od 1 grudnia 2022r. do  31 grudnia 2022r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub...

 • 2022-11-14

  Nowe dyscypliny naukowe

  Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (opublikowanego w Dz.U. z 2022 r., poz. 2202) wprowadzono nowe dziedziny i dyscypliny oraz zmodyfikowano nazwy niektórych dotychczasowych dyscyplin. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11.11.2022r. Zgodnie z...

 • 2022-10-19

  Konkurs Siemensa „Dane dla środowiska”

  Rozpoczął się 27. Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Firma Siemens i Politechnika Warszawska organizują wspólny Konkurs od ponad 25 lat. Aby jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby przemysłu i nawiązywać współpracę przy wdrażaniu nagrodzonych projektów, przebiegać będzie według nowych zasad. Tematyka Konkursu uwzględni szczególnie zagadnienia...

 • 2022-10-11

  Nagroda Uczelni Fahrenheita

  Nagroda przyznana jest za innowacyjne działania realizowane indywidualnie lub zespołowo w sferze naukowej lub dydaktycznej. Więcej informacji >>> Zgłoszenia online do 20 stycznia 2023 r. >>> Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane inicjatywy, które były realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Regulamin konkursu >>>

 • 2022-09-20

  START dla młodych naukowców

  Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2023 Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym: Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe) Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej...