Nowe dyscypliny naukowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-14

Nowe dyscypliny naukowe

policy
Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (opublikowanego w Dz.U. z 2022 r., poz. 2202) wprowadzono nowe dziedziny i dyscypliny oraz zmodyfikowano nazwy niektórych dotychczasowych dyscyplin.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11.11.2022r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport zmienia nazwę na: inżynieria lądowa, geodezja i transport, a dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika na: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej wymienione zmiany  w nazewnictwie, przypomina się, iż w każdym wypadku, gdzie w aktach wewnętrznych jest odniesienie do poprzednich nazw, należy przez to odpowiednio rozumieć nazwy w nowym brzmieniu. Jednocześnie w przypadku prac właściwych rad, także przy wydawaniu rozstrzygnięć, należy posługiwać się nazewnictwem zgodnym z wymienionym na wstępie rozporządzeniem.

Wśród nowych dyscyplin wprowadzonych nowym rozporządzeniem, znalazła się m.in. biotechnologia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

1137 wyświetleń