Premie za publikacje naukowe i patenty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-28

Premie za publikacje naukowe i patenty

calender
Wnioski o premie PG należy składać w biurach dziekanów poszczególnych wydziałów. Najbliższy termin wnioskowania: do 10 lutego 2023 r.

Uwzględniane są odpowiednio wydane publikacje naukowe i uzyskane patenty po 1 stycznia 2022 r. (w przypadku publikacji – artykuły przypisane do konkretnego nr czasopisma i zatwierdzone w systemie MojaPG w terminach: do 31.01.2023 r.), w tym:

  • autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus i posiadających co najmniej 100 punktów
  • autorstwo/współautorstwo monografii o wartości punktowej co najmniej 200 punktów
  • autorstwo/współautorstwo patentów międzynarodowych, których Uczelnia jest właścicielem

Regulamin premii za publikacje naukowe i patenty na PG w roku 2022 >>>

Premii nie podlegają publikacje zgłoszone do wydawnictw z grupy tzw. „Business Model Open Access” – lista ujęta w regulaminie

189 wyświetleń