Nagrody Prezesa Rady Ministrów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-16

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

comp
Do 5 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach:
  1. za wyróżniającą się rozprawę doktorską
  2. za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  3. za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Można zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej w każdej z kategorii nagród, o których mowa w punkcie 1 i 2, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w punkcie 3 - do rozpatrzenia przez Przewodniczących Rad Dyscyplin/Dziedzin naukowych.

Szczegóły>>>

Wnioski w wersji elektronicznej z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii Senatu) proszę składać do Działu Spraw Naukowych – dsn@pg.edu.pl. Kontakt: Małgorzata Ciurkot, mciur@pg.edu.pl. Kandydatów do nagrody zgłasza rektor uczelni.

388 wyświetleń