Sprawy działu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sprawy działu

Widok Z Góry Zdjęcie Ludzi W Pobliżu Drewnianego Stołu

Kontakt z naszym zespołem

Mariusz Madajczyk - kierownik

+ 48 58 347 24 71 
mariusz.madajczyk@pg.edu.pl

Małgorzata Ciurkot 

+ 48 58 347 19 47 
mciur@pg.edu.pl


Małgorzata Makowiecka

+ 48 58 348 66 49 
malgorzata.makowiecka@pg.edu.pl


Agnieszka Klej 

+ 48 58 347 17 71 
agnieszka.klej@pg.edu.pl

Dział Spraw Naukowych jest jak 'Desk Research', co oznacza, że zajmujemy się analizą zastanych danych w ciągłym procesie ich gromadzenia. Jednym z naszych zadań jest bowiem ewaluacja w modelach metrycznych części działalności B+R obejmującej publikacyjny dorobek pracowników naukowych naszej uczelni. Metodą jest zestawianie wskaźników nakładów oraz wskaźników produktów i rezultatów obejmujących liczby publikacji odnoszone do liczby pracowników B+R, także liczby cytowań zrelatywizowane liczbą publikacji. Głównym z celów analitycznych jest raportowanie produktywności publikacyjnej do resortu nauki, co przekłada się na pozyskiwane fundusze publiczne, np. dot. realizacji kolejnych projektów badawczych. W naszych działaniach można ponadto wyróżnić:

  • Wspieranie innowacyjności poprzez nawiązywanie współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Jednym z tego przejawów jest coroczne wnioskowanie o uczestnictwo uczelni w programie ministerialnym "Doktorat Wdrożeniowy", którego ideą jest realizacja badań wdrożeniowych przez pracowników przedsiębiorstw zgłaszających potrzebę rozwiązania określonych problemów technologicznych. Praktyczne znaczenie osiąganych wyników badawczych może być związane z rozwojem społeczno-gospodarczym w regionie.
  • Wspieranie pracowników naukowych we wnioskowaniu o uczestnictwo w konkursach wartościujących ich rezultaty badawcze, także w aplikowaniu o pozyskiwanie środków na infrastrukturę badawczą i promocję nauki oraz w procedurach uzyskania stopni naukowych lub tytułu profesora.
  • Wsparcie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej, w tym uczestnictwo w inicjatywach EU COST Actions i Programu NAWA im. Ulama, etc.
  • Wzmacnianie społecznego wymiaru jakości tworzonej nauki, w tym kultywacja etycznych postaw i odpowiedzialności za działalność badawczą i jej rezultaty wdrożeniowe. Tym samym wspomagamy w tym zakresie realizację programów kształcenia początkujących na naszej uczelni adeptów nauki oraz wspieramy uczestnictwo uczelni w projektach rozwoju kapitału społecznego środowiska akademickiego.