Finansowanie infrastruktury | Politechnika Gdańska

Treść strony

Finansowanie infrastruktury

Na zdjęciu poglądowa grafika przedstawiająca probówki do badań

Resort Nauki przyznaje środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie:

  • Inwestycji aparaturowych, dotyczy zakupów, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej
  • Urządzeń badawczych, dotyczy utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub specjalnej infrastruktury informatycznej
  • Inwestycji budowlanych, dotyczy inwestycji o znaczeniu dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki 

Szczegóły dotyczące wnioskowania znajdują się w załączonych zakładkach.