Innowacyjna działalność naukowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Innowacyjna działalność naukowa

innowacyjna działalnośc badawcza_campus PG

Nauka – tworzenie nowej wiedzy

Innowacje i ich wdrożenia są znaczące dla rozwoju gospodarczego i społecznego, są niezbędne w rozwiązywaniu napotkanych problemów egzystencjalnych, mogą być odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i środowiskowe. Stąd działalność badawcza nierzadko bywa inspirującym wyzwaniem, a wykazana inicjatywa naukowa może być wspierana - jak w ramach wspólnoty UE >>> czy lokalnie >>>
Innowacją mogą być nowe lub udoskonalone: produkt, usługa, technologia, proces, nowatorska metoda organizacyjna lub marketingowa, itd.

Przykładowy obszar zastosowań innowacji w celach poprawy stanu środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
Innowacje na rzecz bardziej ekologicznego wzrostu gospodarczego stosowane w obszarach obejmujących produkcję, energię (np. "inteligentne" sieci dystrybucji energii elektrycznej), transport i budownictwo (np. „inteligentne” systemy ogrzewania i oświetlenia w budynkach, zarządzanie lokalnymi procesami gospodarowania odpadami), usprawniające procesy zrównoważonej konsumpcji i ekologicznego stylu życia (poprzez zarządzanie informacją i komunikacją), itd.
Innowacje wspierające gałęzie przemysłu w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszaniu uzależnienia od paliw kopalnych (np. tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego i biopaliwa celulozowe, czy biopaliwa z alg) oraz wdrożenia oczyszczania z metali ciężkich i chemikaliów, wstępnej obróbki chemikaliów lub paliw w celu zmniejszenia obecności szkodliwych związków, oczyszczania ścieków i wody na potrzeby gospodarki odpadami i biomonitoringu, sekwestracji węgla, i in.

 

Innowacyjna działalność naukowa w trzech krokach

  1. Działalność badawcza prowadząca do powstania nowej wiedzy – produktu, technologii, metody, itd., odpowiadających na współczesne/rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarczo-społeczne
  2. Ochrona prawna wynalazku – patent, licencja, know how, itd.
  3. Komercjalizacja wyników badań – wdrożenie wynalazku, np. w modelu B+R, czyli poprzez współpracę naukową z sektorem biznesu

Politechnika Gdańska wspiera innowacyjną działalność naukową