Nagroda Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących projekty naukowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-14

Nagroda Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących projekty naukowe

obraz przedstawia baner reklamujący konkurs - nagroda dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących projekty naukowe

Uruchomiony został kolejny program stypendialny we współpracy z Santander Bank Polska S.A, dedykowany wyłącznie studentom Politechniki Gdańskiej. Na studentów zaangażowanych w projekty naukowe, badawcze i wdrożeniowe czeka 20 Nagród w wysokości 1750 zł brutto.

W formularzu rejestracyjnym na platformie Santander Scholarships należy umieścić wypełniony przez studenta i podpisany przez opiekuna naukowego Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

Aplikować można od 14 marca do 20 kwietnia 2022 r.
Wnioski zostaną rozpatrzone do 17 maja 2022 r.

Aby wziąć udział, należy wykazać działania przynajmniej w jednym projekcie, aczkolwiek zgłosić można nieograniczoną liczbę projektów. Czekamy na zgłoszenia osób, które są w trakcie realizacji projektu, a także tych, którzy prace nad projektem ukończyli, ale w trakcie bieżącego roku akademickiego zostały zrealizowane aktywności z nim związane, np. publikacja, wystąpienie na konferencji naukowej.

Podczas oceniania wniosków będą brane pod uwagę w szczególności:

  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych będących efektem realizowanego projektu, z uwzględnieniem punktacji czasopisma, w którym praca została opublikowana, zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki;
  • prezentacja postępów i rezultatów prowadzonych w projekcie badań podczas konferencji naukowych (m.in. wystąpienia konferencyjne, prezentacje posterów), z uwzględnieniem poziomu i zasięgu konferencji;
  • uzyskane patenty;
  • zadania realizowane przez studenta w projekcie;
  • stopień zaangażowania w projekt;
  • innowacyjność badań i zaimplementowanie ich wyników.

Sprawdź szczegóły, zapoznaj się z regulaminem i aplikuj!

Regulamin przyznawania nagród Złóż wniosek

234 wyświetleń