III edycja programu Radon Supporting Most Talented Students | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-19

III edycja programu Radon Supporting Most Talented Students

logo programu Radon

Program Radon stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje organizacyjne:

  • nabór w programie będzie trwał od 15.12.2022 r. do 15.01.2023 r.;
  • miesięczne stypendium w programie wynosi 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
  • wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów i II stopnia, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni;
  • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

zobacz więcej

42 wyświetleń