Nowa wersja systemu EZD 3.96.1.1 Nowa wersja systemu EZD 3.96.1.1

Dzisiaj w godzinach porannych została zainstalowana nowa wersja systemu EZD oznaczona numerem 3.96. Wśród nowych funkcjonalności i zmian należy wymienić w szczególności: Wersja 3.96 nowy widok modułu „Meta adresaci”; nowy widok do funkcjonalności „Kopia wewnętrzna”; szybkie rozwijanie koszulek powiązanych; rozdzielenie powiadomienia „Zmieniono udostępnienie dokumentów” na „Zmiana trybu...

Zmiana godzin otwarcia Kancelarii Głównej Zmiana godzin otwarcia Kancelarii Głównej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2020 roku obowiązywać będzie nowa umowa na świadczenie usług pocztowych, która została zawarta z Pocztą Polską. W związku z powyższym zmianie ulegają godziny otwarcia Kancelarii Głównej, które dotyczyć będą zarówno pracowników Politechniki Gdańskiej jak i osób z zewnątrz. Kancelaria Główna otwarta będzie od 7:00-11:30 oraz od 12:00-15:00,...

Zamawianie usług kurierskich Zamawianie usług kurierskich

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że została podpisana umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług transportowych (usługi kurierskie) z firmą TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. Od dnia 2.01.2020r. jednostką realizującą umowę ze strony Politechniki Gdańskiej jest Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (DOAD). Szczegóły korzystania z usług kurierskich znajdują  się pod adresem:...

Komunikat w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 Komunikat w sprawie wycofania algorytmu SHA-1

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma otrzymanego z Ministerstwa Cyfryzacji, treść dostępna tutaj , uprzejmie informujemy o konieczności zmiany ustawień w oprogramowaniu Szafir, dla starszych instalacji, służącym do podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym, zainstalowanym na Państwa komputerach. Instrukcję ułatwiającą zmianę konfiguracji w oprogramowaniu Szafir znajdą...

Nowe normatywy kancelaryjne oraz informacja o szkoleniu Nowe normatywy kancelaryjne oraz informacja o szkoleniu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Rektora PG nr 58/2019 z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych t.j. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej, zaktualizowane zostały przepisy kancelaryjne Politechniki...

Komunikat dotyczący pracy Kancelarii Głównej w dniach 24 i 27 grudnia 2019 r. Komunikat dotyczący pracy Kancelarii Głównej w dniach 24 i 27 grudnia 2019 r.

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że w dniach 24 i 27 grudnia 2019 r. Kancelaria Główna będzie nieczynna. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przynoszenie pilnej korespondencji do wysyłki do dnia 23 grudnia br., do godz. 11.30. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wysyłki korespondencji w dniu zamknięcia Kancelarii Głównej (tj. 24 i 27 grudnia) istnieje...

Zwracanie korespondencji do Kancelarii Głównej Zwracanie korespondencji do Kancelarii Głównej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o konieczności zwracania korespondencji wpływającej spoza Politechniki Gdańskiej (m. in. za pośrednictwem Poczty Polskiej), która ostatecznie ma innego odbiorcę niż Państwa jednostkę, bezpośrednio pracownikom Kancelarii Głównej (Audytorium Novum, pok. 17), w wersji papierowej jak i elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na...

Nowa wersja systemu EZD 3.94.1.1 Nowa wersja systemu EZD 3.94.1.1

Dzisiaj w godzinach porannych została zainstalowana nowa wersja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, której głównym celem było poprawienie niektórych kwestii estetycznych interfejsu systemu oraz dodanie nowych funkcjonalności. Najważniejsze zmiany w nowej wersji systemu EZD to: Wersja 3.93 Dodano Moduł eFaktury. Poprawiono powielanie nazw...

Nowa wersja systemu EZD 3.92.3.3 Nowa wersja systemu EZD 3.92.3.3

Dzisiaj w godzinach porannych została zainstalowana nowa wersja systemu EZD oznaczona numerem 3.92.3.3. W związku z powyższym rekomendowane jest, aby każdy użytkownik wyczyścił cache przeglądarki (Ctrl+Shift+Delete)​. Wśród nowych funkcjonalności i zmian należy wymienić w szczególności: Wersja 3.91 możliwość wyboru typu składanego podpisu w systemie; blokada tworzenia ePisma po...

Procedura odnowienia podpisu elektronicznego tylko dla dziekanatów Procedura odnowienia podpisu elektronicznego tylko dla dziekanatów

Poniżej załączamy link do procedury przedłużenie podpisów elektronicznych do systemu ELS/ELD dla dziekanatów. Załącznik 1 - Procedura przedłużenia podpisu dla dziekanatów Pomocy w zakresie wniosków dot. odnawiania certyfikatów do podpisów elektronicznych udziela p. Maja Sobucka, DOAD tel.: 348 66 79, (email : maja.sobucka@pg.edu.pl, Audytorium Novum, pok. 18 ) Pomocy w zakresie technicznej...

Komunikat dotyczący pracy Kancelarii Głównej 16.08.2019 r. Komunikat dotyczący pracy Kancelarii Głównej 16.08.2019 r.

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów informuje, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Kancelaria Główna będzie nieczynna. W związku z powyższym prosimy o przynoszenie pilnej korespondencji do wysyłki do dnia 14 sierpnia br., do godz. 11.30. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności wysyłki korespondencji w dniu zamknięcia Kancelarii Głównej (tj. 16.08.2019 r.) istnieje...

Nowa wersja systemu EZD 3.90.65.65 Nowa wersja systemu EZD 3.90.65.65

Dzisiaj w godzinach porannych została zainstalowana nowa wersja systemu EZD (aktualizacja z wersji 3.81 do wersji 3.90), w związku z powyższym rekomendowane jest, aby każdy użytkownik wyczyścił pamięć podręczną (cache) przeglądarki (Ctrl+Shift+Delete)​. Aktualizacja systemu zawiera wyjątkowo dużą liczbę nowych funkcjonalności, zmian i poprawek do zgłoszonych błędów. Istotne zmiany zostały...

Odbiór korespondencji ze skrytek w Kancelarii Głównej Odbiór korespondencji ze skrytek w Kancelarii Głównej

Uprzejmie przypominamy, iż korespondencję ze skrytek znajdujących się w Kancelarii Głównej Politechniki Gdańskiej mogą odbierać tylko osoby posiadające kartę do jej otwarcia. Wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa przesyłanej korespondencji. Ponadto, pracownicy Kancelarii Głównej PG nie są uprawnieni do otwierania skrytki osobie nie posiadającej karty oraz do...

Możliwość korzystania z systemu EZD w dowolnej przeglądarce internetowej Możliwość korzystania z systemu EZD w dowolnej przeglądarce internetowej

Informujemy, iż od 1.04.2019 r. umożliwiono korzystanie z systemu EZD w dowolnej przeglądarce internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer).

Zmiana w cenniku opłat pocztowych Zmiana w cenniku opłat pocztowych

Od 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulega cennik usług powszechnych w obrocie krajowym za usługi pocztowe. W cenniku dla przesyłek listowych krajowych zrezygnowano z kwalifikacji przesyłek pod kątem gabarytów (A i B), zamiast tego podziału zaczną obowiązywać trzy formaty przesyłek: S, M i L. Po zmianach podstawowa cena listów będzie uzależniona od dwóch parametrów: formatu przesyłki i kategorii czasu...

Nowa wersja systemu EZD nr 3.81.26.26 Nowa wersja systemu EZD nr 3.81.26.26

Dzisiaj w godzinach porannych została zainstalowana nowa wersja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczona numerem 3.81.26.26, której głównym celem było poprawienie niektórych kwestii estetycznych interfejsu systemu oraz dodanie nowych funkcjonalności. Najważniejsze zmiany w nowej wersji systemu EZD to: rejestr korespondencji wychodzącej –...