Stypendia na semestr letni 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-31

Stypendia na semestr letni 2023/2024

Wachlarz banknotów stuzłotowych
Od 22 lutego do 4 marca 2024 r. studenci mogą składać wnioski o stypendia na semestr letni. 

Wnioskowanie o stypendium w ww. terminie dotyczy przede wszystkim:
- studentów studiów II stopnia chcących starać się o stypendium rektora na semestr letni (świadczenie to przyznawane jest co semestr)
- nowo przyjętych studentów studiów II stopnia ubiegających się o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendia dla studentów studiów I stopnia przyznawane są do lipca włącznie (poza studentami 7 semestru - dyplomowego). Jeśli stypendium zostało przyznane w semestrze zimowym, nie ma potrzeby ponownie wnioskować o świadczenie na semestr letni. Okres na jaki zostało przyznane stypendium można sprawdzić na MojaPG oraz w decyzji administracyjnej.

Zapraszamy do składania wniosków osobiście na dyżurach w wyznaczonych godzinach, poprzez wrzucenie wniosku do skrzyni podawczej w Bratniaku lub wysyłając Pocztą Polską (do dopełnienia terminu uwzględniana jest data stempla pocztowego), a także elektronicznie przez ePUAP (tylko stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych).

Informacje dla absolwentów Politechniki Gdańskiej

Studenci 1 semestru studiów II stopnia otrzymujący stypendium socjalne na Politechnice Gdańskiej w semestrze zimowym (jako studenci semestru dyplomowego) nie muszą ponownie składać kompletu dokumentów. Powinni jednak złożyć nowy wniosek i załączyć Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Informacje dla absolwentów pozostałych uczelni

Pozostali studenci zobligowani są do złożenia kompletu dokumentów w przypadku każdego ze stypendiów – Komisja nie posiada informacji na temat średniej ocen uzyskanej na innej uczelni, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a tym bardziej dochodu rodziny.

Informacje dla studentów 7 semestru, którzy nie ukończyli studiów

Jeśli w semestrze zimowym stypendium zostało przyznane na okres jednego semestru (do lutego), ale studentowi nie udało się ukończyć studiów, powinien złożyć do KS w ww. terminie wniosek o przedłużenie wypłat stypendium do lipca wraz z uzasadnieniem (brak dostępnego wzoru wniosku).

Informacje dot. wysyłki elektronicznej 

Wniosek powinien zostać wysłany ze skrzynki w domenie moj.gov.pl. Tylko w taki sposób możliwe jest załączenie pliku wniosku w formacie .xml wygenerowanego przez system MojaPG. Prosimy o niewysyłanie wniosków ze skrzynki w domenie edoreczenia.gov.pl. 

Sprawdź jak złożyć wniosek

Sprawdź godziny dyżurów

1764 wyświetleń