Komisja Stypendialna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja Stypendialna
 • 2024-02-19

  Wyniki VII etapu rozdziału miejsc w Domach Studenckich

  Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich w VII etapie rozdziału miejsc. Osoby, które otrzymały miejsce muszą zakwaterować się do niedzieli 25.02.2024 r. Zamiany numerów DS nie były realizowane – proszę próbować w kolejnym etapie, w ramach rozdziału wolnych miejsc. Miejsca w Domach Studenckich otrzymały osoby, których...

 • 2024-01-31

  Stypendia na semestr letni 2023/2024

  Od 22 lutego do 4 marca 2024 r. studenci mogą składać wnioski o stypendia na semestr letni.  Wnioskowanie o stypendium w ww. terminie dotyczy przede wszystkim: - studentów studiów II stopnia chcących starać się o stypendium rektora na semestr letni (świadczenie to przyznawane jest co semestr) - nowo przyjętych studentów studiów II stopnia ubiegających się o stypendium socjalne...

 • 2023-12-06

  Decyzje dot. stypendiów w semestrze zimowym 2023/2024

  W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki stypendialne w portalu MojaPG zawierające informacje na temat tego czy stypendium zostało przyznane, w jakiej kwocie i na jaki okres. Należy to traktować jako informację, a nie decyzję!  Aby stypendium zostało wypłacone, student musi odebrać papierową lub elektroniczną decyzję (w zależności od wybranej metody złożenia...

 • 2023-10-10

  Ostatnia szansa na złożenie wniosku - odwołanie dyżuru telefonicznego

  W związku z wyczerpaniem puli wizyt w systemie kolejkowym, dyżur telefoniczny w dniu 13 i 16 października zostaje odwołany. W tych dniach będziemy przyjmować studentów podczas dyżurów w godzinach 9-15. Zapraszamy również studentów niezapisanych w systemie kolejkowym (pierwszeństwo mają studenci zapisani). Przypominamy, że aby otrzymać stypendium od października, należy...

 • 2023-09-29

  Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej – zmiany dot. stypendium rektora

  Dnia 29 września 2023 r. został podpisany przez Rektora nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, będący załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 42/2023. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. października 2023 r. Przypominamy, iż każdy student wnioskujący o świadczenie, oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. Zapoznaj się z treścią...

 • 2023-09-29

  Wnioskowanie o stypendia w semestrze zimowym 2023/2024

  Od dnia 2 do 16 października 2023 r. Komisja Stypendialna przyjmuje wnioski o stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych. Odpowiednie procesy w systemie MojaPG, umożliwiające złożenie wniosku, zostaną otwarte 2.10. br. do godziny 15. Aby otrzymać stypendium na pełny okres, tj. od października, należy złożyć wniosek w ww. terminie.  Zapraszamy do składania...

 • 2023-09-27

  Rezerwacja wizyt poprzez system kolejkowy

  Od roku akademickiego 2023/2024 wprowadzamy możliwość zarezerwowania wizyty w Komisji Stypendialnej w systemie kolejkowym Politechniki Gdańskiej.  W systemie kolejkowym należy odnaleźć Dział Spraw Studenckich oraz wybrać interesujące nas stypendium. Po wybraniu terminu i wysłaniu zgłoszenia, oczekuj na potwierdzenie mailowe Twojej rezerwacji. Potwierdzenie nie jest wysyłane...

 • 2023-08-11

  Wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024 w III etapie

  Na kontach studenckich na portalu MojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2023/2024 w III etapie. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej miejsca w Domach Studenckich są przyznawane studentom, których miejsce zameldowania, a w przypadku jego braku – miejsce zamieszkania, jest...

Dyżury

dyżur w biurze
poniedziałek, piątek: 9:00-12:00
wtorek, czwartek: 11:00-14:00
środa - brak dyżuru

dyżur telefoniczny
20.02. - brak dyżuru telefonicznego
poniedziałek, środa, piątek: 13:30-15:00
wtorek, czwartek: 9:00-10:30

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie.

Zarezerwuj wizytę w systemie kolejkowym

Kontakt

tel.: + 48 58 348 67 22

e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl

Bratniak, p. 205, 204