• 2024-06-20

  Wyniki rozpatrzonych w I etapie podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025

  W okolicy godziny 17:40 na kontach studenckich na portalu MojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025. Za rozdział miejsc w I etapie odpowiada Komisja Stypendialna. Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należało uzyskać minimum 50 pkt. Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci miejscowi nie...

 • 2024-05-24

  Biura KS i OKS w dniach 27-31 maja 2024 r. będą nieczynne

  W dniach 27-31 maja 2024 r. biura Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą zamknięte. W tygodniu od 27. do 31. maja Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna nie będą przyjmowały interesantów, nieczynne będą również linie telefoniczne tych komisji. Wnioski oraz dokumenty kierowane do Komisji prosimy zostawiać w skrzynce podawczej...

 • 2024-05-16

  Wnioskowanie o miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025

  Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2024/2025 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap I). Za rozdział miejsc...

 • 2024-04-08

  Dopadło Cię coś więcej niż przesilenie wiosenne? Zawnioskuj o zapomogę!

  Studencie! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia finansowego - nie zwlekaj i zgłoś się po zapomogę do Komisji Stypendialnej PG. Zapomoga jest świadczeniem gwarantowanym przez ustawę o szkolnictwie wyższym i jednorazowo możesz otrzymać aż 2500 zł (stawka obowiązująca w roku akademickim 2023/2024).  Nie istnieje ścisły katalog zdarzeń,...

 • 2024-02-23

  Zmiana dopuszczalnego limitu otrzymywanych świadczeń - stypendium socjalnego i rektora

  W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora, Komisja Stypendialna zwiększy przyznane kwoty stypendium socjalnego poszczególnym studentom. 22 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia...

 • 2024-02-19

  Wyniki VII etapu rozdziału miejsc w Domach Studenckich

  Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich w VII etapie rozdziału miejsc. Osoby, które otrzymały miejsce muszą zakwaterować się do niedzieli 25.02.2024 r. Zamiany numerów DS nie były realizowane – proszę próbować w kolejnym etapie, w ramach rozdziału wolnych miejsc. Miejsca w Domach Studenckich otrzymały osoby, których...

 • 2024-01-31

  Stypendia na semestr letni 2023/2024

  Od 22 lutego do 4 marca 2024 r. studenci mogą składać wnioski o stypendia na semestr letni.  Wnioskowanie o stypendium w ww. terminie dotyczy przede wszystkim: - studentów studiów II stopnia chcących starać się o stypendium rektora na semestr letni (świadczenie to przyznawane jest co semestr) - nowo przyjętych studentów studiów II stopnia ubiegających się o stypendium socjalne...

 • 2023-12-06

  Decyzje dot. stypendiów w semestrze zimowym 2023/2024

  W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki stypendialne w portalu MojaPG zawierające informacje na temat tego czy stypendium zostało przyznane, w jakiej kwocie i na jaki okres. Należy to traktować jako informację, a nie decyzję!  Aby stypendium zostało wypłacone, student musi odebrać papierową lub elektroniczną decyzję (w zależności od wybranej metody złożenia...