Komisja Stypendialna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komisja Stypendialna
 • 2022-10-04

  Wnioskowanie o stypendia w semestrze zimowym 2022/2023

  Od dnia 3 do 17 października 2022 r. Komisja Stypendialna przyjmuje wnioski o stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać stypendium na pełny okres, tj. od października, należy złożyć wniosek w ww. terminie.   Zapraszamy do składania wniosków na dyżurach. Na drzwiach biura Komisji Stypendialnej (Bratniak, p. 205) znajduje się lista kolejkowa do...

 • 2022-09-30

  Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  Dnia 30. września 2022 r. został podpisany przez Rektora nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, będący załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 66/2022. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. października 2022 r.  Przypominamy, iż każdy student wnioskujący o świadczenie, oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. Zapoznaj się z treścią...

 • 2022-06-27

  Odwołania od decyzji dot. przyznania miejsc w domach studenckich

  Przypominamy, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim rozpatrywane były na podstawie danych zadeklarowanych przez studenta na dzień składania wniosku. W odwołaniach nie należy powoływać się na nowe fakty w sprawie m. in. takie jak zmiana miejsca zamieszkania, która nastąpiła po terminie złożenia wniosku.

 • 2022-06-24

  Stypendium pomocowe Amazon-Perspektywy

  Firma Amazon we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy przekazała Politechnice Gdańskiej 20 tysięcy złotych na stypendia pomocowe – zapomogi dla studentów Politechniki Gdańskiej pochodzących z pogrążonej wojną Ukrainy. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 1000 zł brutto/student zostaną przyznane 20 studentom, którzy do dnia 30 czerwca 2022 r. złożą do Komisji...

Dyżury

poniedziałek: 8:30 - 13:00
wtorek: 8:30 - 13:00
środa: 8:30 - 13:00
czwartek: 8:30 - 13:00
piątek: 8:30 - 13:00
Dnia 1 i 2 grudnia brak dyżuru (również telefonicznego)

Kontakt

tel.: + 48 348 67 22

e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl

Bratniak, p. 205, 204