Nauka | Politechnika Gdańska

Nauka

 • Uranium

  2021-03-12

  Promocja PG wśród młodzieży ze szkół średnich dzięki programowi Uranium

  Sześć kreatywnych projektów, promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół średnich, otrzymało finansowanie w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools na łączną wartość prawie 170 000 zł.   Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi spoza Trójmiasta, zachęcając uczniów do późniejszej kontynuacji...

 • Podczas podpisania porozumienia Politechnikę Gdańską reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (drugi z lewej), prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obecny był prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, a ze strony Gemini Polska –  Artur Łakomiec, prezes zarządu i Artur Sznek, członek zarządu.

  2021-03-08

  Model e-zdrowia i usług farmaceutycznych – porozumienie uczelni i farmaceutów

  Interdyscyplinarny zespół powstanie w wyniku współpracy ekspertów Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gemini Polska. Celem nawiązanego właśnie trójstronnego porozumienia jest wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które – dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii – przyczynią się do poprawy zdrowia Polaków. Naukowcy z PG będą...

 • Na zdj. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

  2021-03-05

  Prof. Andrzej Seweryn dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG

  Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG został prof. Andrzej Seweryn, uznany naukowiec z zakresu inżynierii mechanicznej, związany dotychczas przez całą swoją karierę zawodową z Politechniką Białostocką. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn urodził się 9 listopada 1962 roku w Hajnówce. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i...

 • Na zdjęciu dr Mateusz daśko w swoim laboratorium

  2021-03-01

  Dr inż. Mateusz Daśko laureatem prestiżowego stypendium naukowego im. Marii Skłodowskiej-Curie

  Dr inż. Mateusz Daśko z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego został laureatem konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions i otrzymał prestiżowe stypendium naukowe. Dzięki temu będzie przez dwa lata prowadził badania nad syntezą nowych związków chemicznych, które mogą pomóc w selektywnej degradacji białek w komórkach i przyczynić się do powstania nowych leków,...

Kontakt

Dział Spraw Naukowych
tel.: +48 58 348 60 47
e-mail: dsn@pg.edu.pl

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Telefon: + 48 58 347 24 01
e-mail: infnauk.bpg@pg.edu.pl

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
tel.: +48 58 348 66 40
email: ctwt@pg.edu.pl