BE-LIGHT – rozwój diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-01

BE-LIGHT – rozwój diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki

AI
BE-LIGHT to nowy europejski projekt naukowców z Politechniki Gdańskiej w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki. Projekt uzyskał wysoką ocenę w ramach konkursu HORIZON–MSCA–2022–DN, w której podkreślono znaczenie interdyscyplinarności oraz dobrze zdefiniowanych zadań badawczych w obszarze sztucznej inteligencji.

Międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt składa się siedmiu instytucji akademickich, w tym dwóch polskich uczelni i trzech szpitali, posiadających uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną w zakresie fotoniki, mikroskopii, sztucznej inteligencji i badań klinicznych:

  • Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania (Koordynator)
  • Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Niemcy
  • Sorbonne Université, Francja
  • Georg August University Göttingen, Niemcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Politechnika Gdańska,
  • University of Zurich, Szwajcaria
  • Ocular Microsurgery Institute, Hiszpania
  • University Medical Center Göttingen, Niemcy
  • Fundació Sant Joan de Déu, Hiszpania

Z konsorcjum współpracować będzie siedem firm prywatnych, zapewniających staże, praktyki oraz powiązane kompetencje praktyczne.

Tematyka badawcza obejmuje: rozwój metod diagnostyki w zakresie wykrywania zaburzeń widzenia i chorób dna oka, optyczne metody obrazowaniu serca z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych, prace w zakresie powiązania modelowania biofizycznego i metod uczenia maszynowego w problemie arytmii i defibrylacja serca, rozwój metod super rozdzielczości w mikroskopii i wiele innych.

Politechnika Gdańska jest reprezentowana w projekcie przez Katedrę Inżynierii Biomedycznej. Tematyka badawcza realizowana przez zespół z PG dotyczy doskonalenia multimodalnych systemów obrazowania, analizy zmian światła odbitego spowodowanych pulsacją krwi w tętnicach skóry twarzy oraz obrazowaniu termowizyjnym skóry. Opracowane zostaną algorytmy uczenia maszynowego w celu oceny zmian skórnych i perfuzji w skórze. Rozwijane będą także metody poprawiające jakość obrazów. Pracami zespołu kierować będzie prof. Jacek Rumiński, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Konsorcjum zatrudni 11 młodych naukowców, którzy będę realizować prace doktorskie, finansowane ze źródeł projektu europejskiego. Warunkiem rekrutacji naukowców jest mobilność, określająca, że ze wsparcia może skorzystać osoba nie przebywająca w Polsce dłużej niż dwanaście miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.  

Szczegółowe informacje 

Projekt (101119924 – BE-LIGHT) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS. Budżet projektu: 2 525 220 Euro.

423 wyświetleń