Naukowcy z PG w nowej kadencji Komitetów Naukowych i Problemowych PAN | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-05

Naukowcy z PG w nowej kadencji Komitetów Naukowych i Problemowych PAN

logo PAN
Zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ich kadencja rozpocznie się po 1 stycznia i potrwa cztery lata. Wśród powołanych naukowców znalazło się 31 pracowników Politechniki Gdańskiej. Dwóch naukowców zostało zaproszonych do udziału w pracach komitetów problemowych PAN. 

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Są przypisane do poszczególnych wydziałów Akademii. W listopadzie zakończyły się wybory członków na kadencję 2024–2027. Mogły w nich brać udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Ostatecznie wybory przeprowadzono w odniesieniu do 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej zostali wybrani do 17 komitetów: naukowych (16) i problemowych (1).

Komitet Architektury i Urbanistyki

Dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
Prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański 

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG

Komitet Chemii

Prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

Komitet Chemii Analitycznej 

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. PG
Prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała 

Komitet Elektrotechniki

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny

Prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 

Prof. dr hab. inż. Maria Gazda

Komitet Matematyki

Prof. dr hab. Grzegorz Graff

Komitet Akustyki

Dr hab. inż. Iwona Kochańska, prof. PG
Dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. PG
Prof. dr hab. inż. Roman Salamon

Komitet Automatyki i Robotyki

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji

Prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
Prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej

Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej

Dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz
Dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz

Komitet Inżynierii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Komitet Mechaniki

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Komitet Budowy Maszyn

Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

Komitet Nauk Ekonomicznych

Prof. dr hab. Ewa Lechman

Komitet Naukoznawstwa 

Dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof PG oraz dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof PG zostali powołani przez Prezydium PAN do udziału w pracach Komitetu Naukoznawstwa. Jest to komitet problemowy, interdyscyplinarny, gdzie nie są przeprowadzane wybory, jak w przypadku komitetów naukowych.

 

804 wyświetleń