Miniatura 7. Cztery naukowczynie z PG otrzymały dofinansowanie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-17

Miniatura 7. Cztery naukowczynie z PG otrzymały dofinansowanie

Cztery wykładowczynie
Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród osób, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się cztery naukowczynie z Politechniki Gdańskiej.

Łączna wartość działań, które znalazły się na szóstej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to dokładnie 9 399 001 zł. Dzięki nim uczeni z całego kraju będą mogli zrealizować pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze czy wyjazdy konsultacyjne. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

Do finansowania zakwalifikowane zostały cztery projekty z Politechniki Gdańskiej z WydziałuChemicznego, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Grant otrzymały następujące inicjatywy:

  • Porównawcza analiza LCA metod recyklingu modułów fotowoltaicznych wykonanych z CdTe - badania wstępne. Kierownik projektu: dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska, Wydział Chemiczny. Kwota dofinansowania: 49 830,00 zł
  • Optymalizacja syntezy nowych polimerów fosforoorganicznych zdolnych do asymilacji CO2. Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Ziółkowska, Wydział Chemiczny. Kwota dofinansowania: 41 857,00 zł
  • Badania doświadczalne zginanych belek betonowych wykonanych metodą przyrostową w technologii druku 3d. Kierownik projektu: dr hab. inż. Ewelina Korol, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Kwota projektu: 49 940,00 zł
  • Kolor jako indykator parametrów skrawania w procesie przecinania drewna. Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Suchta, Wydzial Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Kwota dofinansowania:  18 150,00 zł

Kolejne listy laureatów konkursu MINITURA 7 publikowane są co miesiąc, począwszy od maja. Zakończenie naboru wniosków miało miejsce 31 lipca.

714 wyświetleń