Naukowiec z PG współautorem raportu technicznego IADB na temat automatyzacji rządów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-19

Naukowiec z PG współautorem raportu technicznego IADB na temat automatyzacji rządów

okładka
Inter-American Development Bank (IADB), założony w 1959 roku, jest międzynarodową instytucją finansową z siedzibą w Waszyngtonie i stanowiącą największe źródło finansowania rozwoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W ramach swoich zadań w zakresie zdolności instytucjonalnych i praworządności IADB sfinansowała i koordynowała opracowanie raportu technicznego, „Kiedy automatyzacja w rządzie rozwija się lub kuleje?”, którego współautorami są Tomasz Janowski z Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Elsa Estevez z National University of the South z Argentyny i Benjamin Roseth z IADB.

Organizacje rządowe na całym świecie wykorzystują transformacyjny potencjał technologii cyfrowych w celu automatyzacji interakcji z obywatelami, firmami i sobą nawzajem. Automatyzacja może przynieść korzyści, takie jak zwiększenie efektywności działań rządu, jakości decyzji rządowych i wygody interakcji rząd-obywatel. Może również powodować niekorzystne skutki, takie jak narażanie wartości społecznej na rzecz korzyści ekonomicznych, błędna ocena sytuacji obywateli i konieczność kompensowania skutków błędów algorytmicznych.

W raporcie szczegółowo omówiono implikacje automatyzacji oraz sposoby wdrażania inicjatyw zwiększających korzyści i zarządzających ryzykiem automatyzacji. Konkretne pytania obejmują:

  • jak zidentyfikować obszary polityki publicznej i usług publicznych, które najbardziej nadają się do automatyzacji;
  • jakie pytania dotyczące potencjalnych korzyści i kosztów powinny zadać rządy przed rozpoczęciem procesu automatyzacji;
  • w jaki sposób rządy powinny monitorować korzyści i koszty procesu automatyzacji oraz ustalać, czy automatyzacja przyniosła pożądane skutki;
  • jak organizować wysiłki związane z automatyzacją i zarządzać nimi.

Autorzy eksplorują tę problematykę poprzez 12 studiów przypadku z 8 krajów (Argentyna, Chile, Francja, Hiszpania, Norwegia, Paragwaj, Singapur, Szwecja), Unii Europejskiej i 7 sektorów rządowych (administracja, kontrola granic, finanse, wymiar sprawiedliwości, zamówienia publiczne, rejestracja i opieka społeczna). Każde studium przypadku identyfikuje problem, który automatyzacja miała rozwiązać, lub usługę, którą miała zapewnić; potencjalne korzyści i koszty automatyzacji, które były istotne w każdym kontekście; oraz przykłady tego, jak wdrożono automatyzację w celu zmniejszenia kosztów i monitorowano ją, aby zapewnić duży wpływ bez niezamierzonych negatywnych konsekwencji.

Studia przypadków kierują formułowaniem taksonomii korzyści i ryzyka inicjatyw rządowych w zakresie automatyzacji oraz czterech obszernych czynników, które organizacje rządowe powinny wziąć pod uwagę, chcąc zrealizować korzyści i zarządzać ryzykiem takich inicjatyw: gotowość instytucjonalna, potencjał ludzki, innowacja procesowa i podejście obejmujące cały rząd. Przedstawia także strategie wdrażania tych czynników i omawia, w jaki sposób pomagają one tworzyć wartość publiczną.

Docelowi odbiorcy raportu obejmują decydentów, menedżerów publicznych, analityków systemowych i specjalistów w dziedzinie technologii odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie rządowych inicjatyw w zakresie automatyzacji oraz zarządzania jej wpływem na organizacje rządowe i ich interesariuszy, a także naukowców, programistów i nauczycieli, którzy rozwijają i dzielą się know-how w zakresie automatyzacji rządów. Raport został przygotowany w kontekście sektora publicznego Ameryki Łacińskiej, ale może zainteresować także osoby pracujące w innych regionach lub sektorach.

181 wyświetleń