Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kierownik Centrum

mgr Kamil Barczak
Budynek Portierni Głównej pokój 101
tel.: +48 58 347 23 38
kbarczak@pg.edu.pl

Zastępca kierownika

Piotr Glombin
Budynek Portierni Głównej pokój 102
tel.: +48 58 347 22 74
pglombin@pg.edu.pl


Sekcja administracji

mgr Dorota Poseł - Dzisiewicz
Budynek Portierni Głównej pokój 2- Biuro
tel.: +48 58 347 23 38
dordzisi@pg.edu.pl

Marcin Listkowski
Budynek Portierni Głównej pokój 2- Biuro
tel.: +48 58 347 23 38
marlistk@pg.edu.pl 

mgr inż. Jerzy Kurowski
Dom Studencki numer 3, pok. 115
tel.: +48 58 348 69 25, +48 608 303 086
jkur@pg.edu.pl


Sekcja systemów technicznych

mgr inż. Piotr Wasila
Dom Studencki numer 3, pok. 113
tel.: +48 58 347 10 83, +48 666 055 607
pwasila@pg.edu.pl

mgr inż. Dawid Leszczyk
Dom Studencki numer 3, pok. 113
tel.: +48 58 347 10 81, +48 666 010 839
dawleszc@pg.edu.pl

inż. Krystian Kostrzyca
Dom Studencki numer 3, pok. 113A
tel.: +48 666 055 606
krykostr@pg.edu.pl

mgr inż. Bogdan Kallas
Dom Studencki numer 3, pok. 113A
tel.: +48 58 347 12 02, +48 608 550 805
centel@pg.edu.pl

inż. Kamil Radzanowski
Dom Studencki numer 3, pok. 113A
tel.: +48 58 347 12 04, +48 797 307 195
kamil.radzanowski@pg.edu.pl


Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna 

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony inf. niejawnych:
mgr Urszula Markowska
Gmach B, pokój 216
tel.: +48 58 347 10 55
umark@pg.edu.pl 

Kierownik kancelarii niejawnej: 
mgr inż. Aleksandra Raganowicz
tel. +48 58 347 16 15
tel. +48 58 347 28 39  
Gmach B, pok. 216   
aleksandra.raganowicz@pg.edu.pl 


Sekcja dozoru

Połączenia wewnętrzne: 14-32 
Połączenia komórkowe: 58 347 14 32 lub 19 789


Sekcja portierni

Portiernia Główna: 14-32
Gmach Główny: 13-16
Skrzydło B: 27-03
EiA / główny budynek: 25-06
EiA / ul. Sobieskiego: 14-91
EiA / ul. Własna Strzecha: 24-20
ZiE: 20-82
WILiŚ: 13-80
C. Nanotechnologii A: 11-15
CSA : 11-90
Gmach Sobieskiego 18: 14-82
ETI A: 18-68
ETI B: 14-94
Chem. A: 23-81
Chem. B: 23-55
Chem. C: 12-92 
STOS: 19-40