Sekcja ds. obronnych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sekcja ds. obronnych

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742)

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony inf. niejawnych:
mgr Urszula Markowska
Gmach B, pokój 216
tel.: +48 58 347 10 55
umark@pg.edu.pl 

Kierownik kancelarii niejawnej: 
mgr inż. Aleksandra Raganowicz
tel. +48 58 347 16 15
tel. +48 58 347 28 39  
Gmach B, pok. 216   
aleksandra.raganowicz@pg.edu.pl 

Całodobowe telefony alarmowe:

tel: 14-32 lub 99

tel: +48 58 347 14 32,

      +48 58 347 19 90