Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Miejsca w DS 12 na rok akademicki 2021/2022

Akademik

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim nr 12 na rok akademicki 2021/2022 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie doktoranta w portalu MojaPG w module Stypendia.

Terminy

I etap:

24.05-6.06.2021 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS
11.06.2021 r. – wyniki rozdziału miejsc

II etap:

14.06-16.06.2021 r. – składanie odwołań
21.06.2021 r. – wyniki rozpatrzonych odwołań


Doktoranci, którzy otrzymają miejsce w Domu Studenckim nr 12 w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 400 zł do dnia 31 lipca 2021 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.


Doktorant, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. otrzymania dodatkowych punktów (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu) lub udokumentowania utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: rm.ds12@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego w MojaPG wniosku.


Rezygnację z przyznanego miejsca w akademiku na rok akademicki 2021/2022 można składać do 7 września na adres rm.ds12@pg.edu.pl.


Wszystkie pytania dotyczące przydziału miejsc należy kierować na adres rm.ds12@pg.edu.pl.

157 wyświetleń