Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (przewody doktorskie, akademik i nie tylko) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Ułatwienia i zmiany związane z pandemią (przewody doktorskie, akademik i nie tylko)

Akademik

[PL]

W związku z obawami i wątpliwościami doktorantów wyjaśniamy:

  • Termin umorzenia niezakończonych przewodów doktorskich został przesunięty o rok, na 31 grudnia 2022 r.
  • Od 18 kwietnia istnieje w prawie możliwość prowadzenia obron i innych potrzebnych procedur na odległość. Rady dyscyplin i dziedzin powinny wiedzieć o tej możliwości i w razie konieczności korzystać z niej.
  • Doktoranci czwartego roku nie powinni mieć trudności z uzyskaniem przedłużenia studiów.
  • Szczegóły przyznawania miejsc w akademiku na lato będą ustalane niebawem.


[EN]

In connection with different doubts of doctoral students please find the following:

  • The redemption deadline for the unfinished PhD awarding procedures has been extended to 31 December 2022.
  • Since 18 April, there is a possibility of conducting thesis' defenses and other procedures remotely. Councils of scientific disciplines should know about this possibility and use it when necessary.
  • 4th year doctoral students shouldn't have difficulties with obtaining an extension of their studies.
  • Details regarding granting places in a dormitory for summer will be determined soon.
32 wyświetleń