Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Wybory uzupełniające do Samorządu Doktorantów 2021

Wybory

[PL]

Komisja Rewizyjno-Wyborcza Samorządu Doktorantów PG zaprasza wszystkich doktorantów Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej do zgłaszania swojej kandydatury w wyborach uzupełniających do Samorządu Doktorantów. Kandydaci mogą zgłaszać się do 24.06.2021 r. do godziny 23:59.
Akcja wyborcza odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. w formie zdalnej za pomocą uczelnianej platformy www.pg.edu.pl. Wszystkie informacje na temat wyborów można znaleźć na stronie: https://migracja.pg.edu.pl/sd/o-samorzadzie/wybory. Link do zgłaszania kandydatur oraz głosowania zostanie przesłany osobno w wiadomości mailowej na konto politechniczne @pg.edu.pl.


[EN]

Audit and Electoral Committe of Doctoral Students Self-Government invites all doctoral students of the Implementation Doctoral School to submit their candidacy in supplementary elections to the Doctoral Students' Self-Government. Candidates may apply until 24th of June 2021, 23:59.
Voting in the election will be held on the 1st of July 2021 online via the website: www.pg.edu.pl. All information concerning elections will be provided at this link: https://migracja.pg.edu.pl/sd/o-samorzadzie/wybory. The submission and voting link will be sent separately via email in the @pg.edu.pl domain.

150 wyświetleń