Zmiany w przyznawaniu stypendiów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-27

Zmiany w przyznawaniu stypendiów

Wniosek

Rektor wprowadził zmiany do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i projakościowych na studiach doktoranckich. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • oceny osiągnięć na podstawie nowych list czasopism i wydawnictw,
  • określenia terminu składania wniosków, wydania decyzji i wypłaty stypendiów,
  • uznawania referatów przyjętych na konferencje, a nie wygłoszonych (zmiana wynika z dużej liczbyu odwołanych konferencji),
  • możliwości wprowadzenia przez dziekanów minimalnych wymagań w przypadku stosowania trybu konkursowego.

Ostatnia zmiana wynika z dużo szerszego stosowania trybu bezkonkursowego w przyznawaniu stypendiów na najbliższy rok akademicki.

Regulamin dostępny jest tutaj (link).

Wprowadzone zmiany są efektem inicjatywy samorządu. Zostały wprowadzone dzięki dobrej współpracy z prof. Sławomirem Milewskim, Prorektorem ds. nauki oraz mgr. Mariuszem Madajczykiem, Kierownikiem Działu Spraw Naukowych.

25 wyświetleń