zdjęcie promocyjne Funduszu rozwojowego

Środki z funduszu rozwoju kierowane są w rozwój kadry oraz zaplecza edukacyjnego i badawczego uczelni.

Kampus Politechniki Gdańskiej ciągle się zmienia. Jednak na mapie naszego miasteczka uniwersyteckiego nadal znajdują się miejsca, laboratoria czy sale dydaktyczne, których remont lub doposażenie nie mogą być finansowane ze środków publicznych. Finansując z nami rozwój kampusu zostaniesz uhonorowany imienną tabliczką donatora.

Czy słyszałeś już o Politechnice Wielu Pokoleń? PWP to pierwszy na Pomorzu uniwersytet wielopokoleniowy kształcący jednocześnie dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Wesprzyj z nami rozwój edukacyjny oraz kulturalny mieszkańców województwa pomorskiego. A może chciałbyś zostać jednym ze sponsorów Bałtyckiego Festiwalu Nauki? W podziękowaniu za wsparcie finansowe logotyp Twojej firmy umieścimy na materiałach promocyjnych oraz naszych realizowanych projektów.

Nie wszystkie nasze inicjatywy możliwe są do sfinansowania z dotacji ministerialnej czy środków unijnych. Wiele ciekawych pomysłów pozostaje często na etapie koncepcji, prototypów, ale dzięki Twojej pomocy i dodatkowym funduszom mogłyby być dalej rozwijane, opatentowane lub wdrożone do przemysłu.

Podaruj PG