Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-05

Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

Wyniki sprawdzianu
Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez kandydatów na sprawdzianie predyspozycji do zawodu architekta w roku 2022 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum zaliczające:

  • na kierunku architektura: 34 pkt
  • na kierunku architektura (studia w j. angielskim): 30 pkt

Procedura ustalania minimalnych progów punktowych jest zgodna z Kryteriami kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura .

Aby zapoznać się z wynikami:
  1. Zaloguj się na swoim koncie rekrutacyjnym w systemie eRekrutacja
  2. Wybierz: 2022/2023 Rekrutacja dla obywateli polskich na studia I i II stopnia (semestr zimowy) i rekrutację na studia Stacjonarne I stopnia
  3. Przejdź do kroku „Podsumowanie”

Jeśli spełniasz minima punktowe, otrzymałeś status: dopuszczony do dalszej kwalifikacji, którą jest konkurs świadectw na kierunku architektura. Jeśli otrzymałeś statut niedopuszczony do dalszej kwalifikacji, twoja kandydatura nie jest już brana pod uwagę przy aplikacji na kierunek architektura. Nadal możesz brać udział w rekrutacji na inne kierunki studiów oferowanych na Politechnice Gdańskiej. W ramach wniesionej opłaty rekrutacyjnej możesz wskazać dowolną liczbę kierunków stacjonarnych I stopnia.
 

1234 wyświetleń