punkty

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + punkty za kwalifikacje

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki i przedmiotu dodatkowego 

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego 

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy 

p = 0,3 dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy z wyłączeniem przedmiotu informatyka
punkty za kwalifikacje punkty za posiadanie wybranych dyplomów wydanych w polskim systemie edukacyjnym wymienionych w załączniku 5

Przedmiot dodatkowy

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

Architektura

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Biotechnologia

fizyka albo biologia albo chemia

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Oceanotechnika

fizyka

Projektowanie i budowa jachtów

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Technologie wodorowe i elektromobilność

fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Transport i logistyka fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia