Terminarz

 

Nabór na studia I stopnia odbywa się raz w roku – na semestr zimowy (październik). 

 

Harmonogram rekrutacji na studia w j. polskim na semestr zimowy RA 2024/2025 (październik 2024)

Rekrutacja podstawowa

 

16.05.2024
 
Uruchomienie elektronicznego naboru na studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl
11.07.2024

 
Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia I stopnia oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł, na kierunek Architektura: 150 zł. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów (w tym *portfolio – kandydaci na kierunek Architektura)
22.07.2024
 
Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia oraz wyniku weryfikacji predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata
04.08.2024

 
Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego (nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) lub przedstawienia podstawy prawa do odbywania studiów bez odpłatności 
09.08.2024 Publikacja zakwalifikowanych kandydatów na studia na koncie rekrutacyjnym kandydata
 
16-27.09.2024 Rejestracja nowo przyjętych studentów: przyjazdy i składanie dokumentów

 

Rekrutacja Dodatkowa
04.09.2024
 
Uruchomienie elektronicznego naboru na studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne na stronie www.rekrutacja.pg.edu.pl, rekrutacja na kierunki, na których nie został wyczerpany limit miejsc. 
10.09.2024

 
Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia I stopnia oraz opłaty rekrutacyjnej: 85 zł, na kierunek Architektura: 150 zł. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata oraz załączania skanów dokumentów (w tym *portfolio – kandydaci na kierunek Architektura)
16.09.2024
 
Publikacja wstępnie zakwalifikowanych kandydatów na studia oraz wyniku weryfikacji predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata
18.09.2024

 
Ostatni dzień możliwości zapłaty czesnego (nie dotyczy kandydatów posiadających decyzję Dyrektora NAWA o zwolnieniu z opłat za studia oraz cudzoziemców wymienionych w pkt 2 art. 324 Ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.) lub przedstawienia podstawy prawa do odbywania studiów bez odpłatności 
16-27.09.2024 Rejestracja nowo przyjętych studentów: przyjazdy i składanie dokumentów


POWRÓT