opłaty
W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany.

Opłata jest obowiązkowa.

Wysokość opłaty w rekrutacji

  • gdy wśród wybranych kierunków znajduje się kierunek Architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia);
  • pozostałe kierunki: 85 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach
  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość opłat na studiach I stopnia w języku polskim w roku akademickim 2024/2025
 

Kierunek

Wydział

Stacjonarne
za semestr studiów

Niestacjonarne
za semestr
studiów

1

Analityka gospodarcza

Wydział Zarządzania i Ekonomii

5375

2850 zł

2

Architektura

Wydział Architektury

6000 zł

Nie

3

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

5500 zł

Nie

4

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6000 zł

Nie

5

Biotechnologia

Wydział Chemiczny

5500 zł

Nie

6 Budowa maszyn i okrętów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Nie 3300 zł
7

Budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

6000 zł

3210 zł

8

Chemia

Wydział Chemiczny

5500 zł

Nie

9

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomii

5375 zł

Nie

10

Elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6000 zł

Nie

11

Elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

5500 zł

2700 zł

12

Energetyka
kierunek międzywydziałowy

Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

6000 zł

Nie

13

Fizyka techniczna

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Nie

14

Geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

6000 zł

Nie

15

Gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury

6000 zł

Nie

16

Informatyka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6000 zł

3530 zł

17

Inżynieria biomedyczna
kierunek międzywydziałowy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Nie

18

Inżynieria materiałowa
kierunek międzywydziałowy

Wydział Chemiczny;
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Nie

19

Inżynieria mechaniczno-medyczna
kierunek międzyuczelniany z GUMed

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

6000 zł

Nie

20

Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

6000 zł

3135 zł

21 Inżynieria odzysku surowców i energii Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 6000 zł Nie
22

Matematyka

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Nie

23

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

3160 zł

24

Mechatronika

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

Nie

25

Nanotechnologia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

6000 zł

Nie

26

Okręty i konstrukcje morskie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

Nie

27

Projektowanie i budowa jachtów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

Nie

28

Technologia chemiczna

Wydział Chemiczny

5500 zł

Nie

29

Technologie przemysłu 5.0

kierunek międzywydziałowy

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej         

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

6000 zł Nie
29 Technologie wodorowe i elektromobilność Wydział Elektrotechniki i Automatyki 5500 zł Nie
30

Transport

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

6000 zł

Nie

31

Transport i logistyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

Nie

32

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

5000 zł

Nie

33

Zarządzanie inżynierskie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

5375 zł

2850 zł

34

Zielone technologie

Wydział Chemiczny

5500 zł

Nie