Zasady przyjmowania na pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów zostały określone w

Uchwała Senatu PG nr 483/2020/XXIV (pdf, 531.43kB)

W załączniku do uchwały znajduje się wykaz uznawanych w procesie rekrutacyjnym olimpiad i konkursów.


Szczegółowe regulaminy Ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Gdańską: