List Ministra Piotra Mullera do Rektorów uczelni publicznych

Pobierz

Karty Paliwowe LOTOS Biznes

W sekretariacie NSZZ "Solidarność" w PG sa do odebrania kerty paliwowe LOTOS Biznes.

Pok. 201 GG w godz. 10-14.


Informacje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Informacje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

Podział Podział subwencji dla uczelni i instytutów wg nowego algorytmu

Krajowa Sekcja Nauki informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat z dnia 29 kwietnia 2019 r. o wysokości subwencji ze środków...

Informacje Informacje dotyczące wdrażania USTAWY 2.0 uzyskane na podstawie ankiet przeprowadzonych w uczelniach zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. przeprowadzona została ankieta na temat wdrażania przez poszczególne uczelnie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pytania...

Informacja Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poniżej załączamy prezentację dotyczącą oceny okresowej nauczycieli akademickich omawianą na posiedzeniu Zespołu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Nauki i Szkolnictwa...

 

Aktualnosci Aktualnosci

Karty Karty Paliwowe LOTOS Biznes

W sekretariacie NSZZ "Solidarność" w PG sa do odebrania kerty paliwowe LOTOS Biznes. Pok. 201 GG w godz. 10-14.

Żegnamy Żegnamy nagle zmarłego Profesora Jacka Namieśnika

Żegnamy nagle zmarłego Profesora Jacka Namieśnika
Doświadczyliśmy straty, którą trudno opisać słowami. Profesor Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, zmarł 14 kwietnia 2019 roku w swoim domu w Gdańsku. Przyczyną jego śmierci były...

Mój Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich
Trzecia edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej rozpoczęta! Do 31 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów inwestycyjnych. Do...

INFORMACJA INFORMACJA o porozumieniu zawartym między KK NSZZ „Solidarność” a spółką LOTOS Paliwa dot. rabatów przy zakupie paliwa.

Informujemy, że Komisja Krajowa podpisała porozumienie o współpracy ze spółką LOTOS Paliwa. Ustalono, że spółka LOTOS Paliwa wyemituje kartę LOTOS Biznes, którą może otrzymać każdy członek NSZZ...

Inauguracja Inauguracja Roku Akademickego 2018 / 2019

  Koleżanki i koledzy ! Za kilka dni na naszej uczelni rozpoczynamy kolejny Rok Akademicki, o tyle różniący się od poprzednich lat, że jest to pierwszy rok obowiązywania nowej Ustawy 2.0....

WYBORY WYBORY NA KADENCJĘ 2018 – 2022

Zakończyły się wybory nowych władz NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim i strukturach branżowych. Podsumujmy ten długi cykl, który wyłonił, zgodnie ze statutem. kierownicze gremia.

Wybory Wybory władz Związku na nową kadencję

Od listopada trwają wybory władz NSSZ Solidarność na nową kadencję. Ostateczny termin zakończenia wyborów w podstawowych organizacjach zakładowych upływa z dniem 31 marca 2018 r. W PG powołano...

Opinia Opinia KSN o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów...

List List KZ PG

Przewodniczący KZ NSZZ    w PG, w imieniu Komisji Zakładowej Związku, skierował na ręce Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy list (w załączeniu) dotyczący stanowiska Komisji Zakładowej w...

Sierpień Sierpień 2016

31 sierpnia 2016 roku Odby ly si e obchody z okazji 36 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność. Organizatorami byli: Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ...

Wybory Wybory Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 5.04.2016 Zakończyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy na naszej Uczelni. Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 5.04.2016 - 31.03.2020 został Zdzisław Chełmiński, pracownik...

Protest Protest wyborczy - ciąg dalszy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej informuje, że po zapoznaniu się z komunikatem UKW nr 4/2016 z dnia 3.03.2016 r. uznała zasady, zawarte w uchwale UKW podjętej w reakcji na...

Protest Protest wyborczy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Politechnice Gdańskiej w imieniu pracowników grupy D złożyła protest wyborczy w związku z nie obsadzeniem czterech mandatów elektorskich. Do pobrania...

Spotkanie Spotkanie Prezydium ZRG NSZZ "Solidarność" z wojewodą pomorskim

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, spotkał się 5 lutego z członkami Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Tematem rozmów było m. in. omówienie sytuacji gospodarczej w naszym...

Grudzień Grudzień 2015

Obchody 45. rocznicy Grudnia ’70 oraz 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego W grudniu odbyły się w Trójmieście uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia związane z protestami społecznymi,...

Profesor Profesor Andrzej Stepnowski kandydatem do Senatu RP

Informujemy, że zasłużony członek naszej organizacji związkowej NSZZ   w PG, Prof. Andrzej Stepnowski, został Kandydatem do Senatu RP. Do pobrania: Sylwetka Prof. A. Stepnowskiego

Obchody Obchody 35 rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicy strajków z 1988 roku.

Uroczystości centralne: 29 sierpnia – Gdańsk  – 14.15 – Plac Solidarności oraz plac koło Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W programie m. in.: złożenie kwiatów i odsłonięcie tablic; piknik „...

Wybory Wybory 4 czerwca 1989

Właśnie mija rocznica 4 czerwca 1989 roku, kiedy to pod sztandarami Solidarności  kandydaci opozycji solidarnościowej, zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie...

XIII XIII Bałtycki Festiwal Nauki

W dniach 19-24/05/2015 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się XIII Bałtycki Festiwal Nauki. W ramach festiwalu, 20 maja w rozmowach na szczycie, weźmie udział były Rektor Politechniki...

Sprawozdanie Sprawozdanie ze spotkania KSN NSZZ "Solidarność" i MNiSzW

21 kwietnia 2015 r. w MNiSzW odbyło się spotkanie w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 (Dz. U. poz. 153) w rezerwie...

Jubileusz Jubileusz prof. dr hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego

1 marca nasz Szanowny Kolega prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski obchodził 50-lecie swojej pracy w Politechnice Gdańskiej. Mając na uwadze całokształt Jego dokonań można bez wahania stwierdzić, że...

Biblioteka, Biblioteka, Archiwum, Mediateka Dostępne w siedzibie ECS

28 marca w siedzibie ECS nastąpi otwarcie Biblioteki, Archiwum oraz Madiateki. Do pobrania: Program otwarcia

Wybory Wybory do Rady Krajowej Sekcji Nauki

31.01. 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN. Było...

Stanowisko Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej

ZRG NSZZ "Solidarność" w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej postanowił zorganizować w dniu 19.02 akcję informującą o celach protestu oraz oflagowanie zakładów pracy i szkól...

Apel Apel

Komisja Zakładowa NSZZ „ ” w Politechnice Gdańskiej apeluje do wszystkich swoich członków o aktywne działanie na rzecz zwiększenia liczebności NSZZ „ ” w Politechnice Gdańskiej. Jest to istotny...

Dwa Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu

Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu   Zarząd Regionu Gdańskiego oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej zapraszają na uroczystości upamiętniające 44 rocznicę...

Wywiad Wywiad z TS

W numerze 15 (z 11 kwietnia) Tygodnika   (z 11 kwietnia) na stronie 14 ukazał się  wywiad z Przewodniczącym naszej Komisji Zakładowej Tadeuszem Szymańskim zatytułowany „Inżynierowie już nie dla...

Wybory Wybory w ZRG "S"

Na pierwszym posiedzeniu nowo Wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ w dniu 30 czerwca 2014r. wybrano członków Prezydium Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018. Członkiem Prezydium został wybrany...

Wynagrodzenia Wynagrodzenia

15 lipca br. odbyło się spotkanie informacyjne KZ w sprawie "podwyżek" wynagrodzeń pracowników PG, finansowanych w ramach dotacji podstawowej. Przedstawiono na nim decyzję JM Rektora...

ZZD ZZD 2014

20 marca odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej. Komisja Zakładowa przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w 4-ro letniej...