Solidarność | Politechnika Gdańska

Treść strony

Solidarność
 • 2024-04-17

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 17.04.2024 r. - III Forum Uczelni i Instytutów Polskich

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w dniach 12-14 kwietnia 2024 r. uczestniczyliśmy w III Forum Uczelni i Instytutów Polskich organizowanym przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” w Centrum Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego, który już dwukrotnie zdobył tytuł „Przedsiębiorca Przyjazny Pracownikowi” przyznawany przez NSZZ „Solidarność”. Forum organizowało...

 • 2024-04-05

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 05.04.2024 r. - informacja o działaniach

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Dnia 27.03.2024 r. wpłynęła do nas propozycja JM Rektora PG porozumienia w sprawie zwiększenia wynagrodzeń związanego z otrzymaniem przez Politechnikę Gdańską zwiększonej subwencji w wysokości 90 820 900,00  zł zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 23 lutego 2024 roku o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na...

 • 2024-03-25

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 25.03.2024 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, z przykrością informuję, że do dnia dzisiejszego Władze Politechniki Gdańskiej nie przedstawiły nam żadnej propozycji porozumienia w sprawie zwiększenia wynagrodzeń związanym z otrzymaniem przez Politechnikę Gdańską zwiększonej subwencji w wysokości 90 820 900,00 zł zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 23 lutego 2024 roku o...

 • 2024-03-11

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 11.03.2024 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W związku z licznymi uwagami wpływającymi do nas w sprawie procedury oceny nauczycieli akademickich informuję, że zgodnie z artykułem 128 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (PSWiN) związki zawodowe wyrażają opinię w sprawie kryteriów oceny okresowej. Opinia ta jest obligatoryjna, jednak nie jest to porozumienie jak w przypadku...

 • 2024-02-28

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 28.02.2024 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, dnia 23 lutego 2024 r. został ogłoszony Komunikat Ministerstwa Nauki o zwiększeniu wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2024. W przypadku Politechniki Gdańskiej jest to kwota 90 820 900,00 zł. Przyznane środki finansowe przeznaczone są na regulacje płac pracowników...

 • 2024-02-06

  List Przewodniczącej KZ NSZZ "S" w PG do wszystkich członków z dnia 06.02.2024 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Dnia 23.01.2024 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” w PG odbyło się noworoczne spotkanie emerytów przy kawie i cieście. Mimo nieprzyjaznej pogody na spotkanie przybyło ponad dwudziestu emerytów. Była to dobra okazja do złożenia życzeń noworocznych, porozmawiania i zaśpiewania kilku pięknych polskich kolęd. W dniu 23.02.2024 r....

 • 2024-01-25

  Dofinansowanie do okularów i szkieł kontaktowych

  Pod koniec listopada na wniosek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” wystąpiłam [Przewodnicząca Grażyna Jarosz - przyp. red.] do JM Rektora PG z prośbą o zwiększenie kwoty na zakup okularów niezbędnych do pracy przy komputerze. Odpowiedzią na tę prośbę jest Pismo okólne Kanclerza Politechniki Gdańskiej nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., w którym przewiduje się...

 • 2024-01-25

  Społeczni Inspektorzy Pracy na PG wybrani

  W styczniu zakończyliśmy procedurę wyboru społecznych inspektorów pracy w jednostkach Politechniki Gdańskiej. Wybory zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin zatwierdzony przez oba związki zawodowe działające na PG, tj. NSZZ „Solidarność” i ZNP, jednak ogrom pracy związany z organizacją wyborów wzięli na siebie jedynie członkowie naszego związku. Za tę pracę...

PZU Pomoc

Karta rabatowa ORLEN

Magazyn Solidarność Zarządu Regionu Gdańskiego

Tygodnik Solidarność Komisji Krajowej