Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich
Trzecia edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej rozpoczęta! Do 31 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów inwestycyjnych. Do...

INFORMACJA o porozumieniu zawartym między KK NSZZ „Solidarność” a spółką LOTOS Paliwa dot. rabatów przy zakupie paliwa. INFORMACJA o porozumieniu zawartym między KK NSZZ „Solidarność” a spółką LOTOS Paliwa dot. rabatów przy zakupie paliwa.

Informujemy, że Komisja Krajowa podpisała porozumienie o współpracy ze spółką LOTOS Paliwa. Ustalono, że spółka LOTOS Paliwa wyemituje kartę LOTOS Biznes, którą może otrzymać każdy członek NSZZ...

Inauguracja Roku Akademickego 2018 / 2019 Inauguracja Roku Akademickego 2018 / 2019

  Koleżanki i koledzy ! Za kilka dni na naszej uczelni rozpoczynamy kolejny Rok Akademicki, o tyle różniący się od poprzednich lat, że jest to pierwszy rok obowiązywania nowej Ustawy 2.0....

WYBORY NA KADENCJĘ 2018 – 2022 WYBORY NA KADENCJĘ 2018 – 2022

Zakończyły się wybory nowych władz NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim i strukturach branżowych. Podsumujmy ten długi cykl, który wyłonił, zgodnie ze statutem. kierownicze gremia.

Wybory władz Związku na nową kadencję Wybory władz Związku na nową kadencję

Od listopada trwają wybory władz NSSZ Solidarność na nową kadencję. Ostateczny termin zakończenia wyborów w podstawowych organizacjach zakładowych upływa z dniem 31 marca 2018 r. W PG powołano...

Opinia KSN o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opinia KSN o projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów...

List KZ PG List KZ PG

Przewodniczący KZ NSZZ    w PG, w imieniu Komisji Zakładowej Związku, skierował na ręce Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy list (w załączeniu) dotyczący stanowiska Komisji Zakładowej w...

Sierpień 2016 Sierpień 2016

31 sierpnia 2016 roku Odby ly si e obchody z okazji 36 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność. Organizatorami byli: Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ...

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy Wybory Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 5.04.2016 Zakończyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy na naszej Uczelni. Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy na kadencję 5.04.2016 - 31.03.2020 został Zdzisław Chełmiński, pracownik...

Protest wyborczy - ciąg dalszy Protest wyborczy - ciąg dalszy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Gdańskiej informuje, że po zapoznaniu się z komunikatem UKW nr 4/2016 z dnia 3.03.2016 r. uznała zasady, zawarte w uchwale UKW podjętej w reakcji na...

Protest wyborczy Protest wyborczy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Politechnice Gdańskiej w imieniu pracowników grupy D złożyła protest wyborczy w związku z nie obsadzeniem czterech mandatów elektorskich. Do pobrania...

Spotkanie Prezydium ZRG NSZZ "Solidarność" z wojewodą pomorskim Spotkanie Prezydium ZRG NSZZ "Solidarność" z wojewodą pomorskim

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, spotkał się 5 lutego z członkami Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Tematem rozmów było m. in. omówienie sytuacji gospodarczej w naszym...

Grudzień 2015 Grudzień 2015

Obchody 45. rocznicy Grudnia ’70 oraz 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego W grudniu odbyły się w Trójmieście uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia związane z protestami społecznymi,...

Profesor Andrzej Stepnowski kandydatem do Senatu RP Profesor Andrzej Stepnowski kandydatem do Senatu RP

Informujemy, że zasłużony członek naszej organizacji związkowej NSZZ   w PG, Prof. Andrzej Stepnowski, został Kandydatem do Senatu RP. Do pobrania: Sylwetka Prof. A. Stepnowskiego

Obchody 35 rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicy strajków z 1988 roku. Obchody 35 rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicy strajków z 1988 roku.

Uroczystości centralne: 29 sierpnia – Gdańsk  – 14.15 – Plac Solidarności oraz plac koło Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W programie m. in.: złożenie kwiatów i odsłonięcie tablic; piknik „...

Wybory 4 czerwca 1989 Wybory 4 czerwca 1989

Właśnie mija rocznica 4 czerwca 1989 roku, kiedy to pod sztandarami Solidarności  kandydaci opozycji solidarnościowej, zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie...

XIII Bałtycki Festiwal Nauki XIII Bałtycki Festiwal Nauki

W dniach 19-24/05/2015 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się XIII Bałtycki Festiwal Nauki. W ramach festiwalu, 20 maja w rozmowach na szczycie, weźmie udział były Rektor Politechniki...

Sprawozdanie ze spotkania KSN NSZZ "Solidarność" i MNiSzW Sprawozdanie ze spotkania KSN NSZZ "Solidarność" i MNiSzW

21 kwietnia 2015 r. w MNiSzW odbyło się spotkanie w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 (Dz. U. poz. 153) w rezerwie...

Jubileusz prof. dr hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego Jubileusz prof. dr hab. inż. Andrzeja Stepnowskiego

1 marca nasz Szanowny Kolega prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski obchodził 50-lecie swojej pracy w Politechnice Gdańskiej. Mając na uwadze całokształt Jego dokonań można bez wahania stwierdzić, że...

Biblioteka, Archiwum, Mediateka Dostępne w siedzibie ECS Biblioteka, Archiwum, Mediateka Dostępne w siedzibie ECS

28 marca w siedzibie ECS nastąpi otwarcie Biblioteki, Archiwum oraz Madiateki. Do pobrania: Program otwarcia

Wybory do Rady Krajowej Sekcji Nauki Wybory do Rady Krajowej Sekcji Nauki

31.01. 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (KSN) NSZZ „Solidarność”. Zebranie poświęcone było głównie wyborom do Rady KSN. Było...

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej

ZRG NSZZ "Solidarność" w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej postanowił zorganizować w dniu 19.02 akcję informującą o celach protestu oraz oflagowanie zakładów pracy i szkól...

Apel Apel

Komisja Zakładowa NSZZ „ ” w Politechnice Gdańskiej apeluje do wszystkich swoich członków o aktywne działanie na rzecz zwiększenia liczebności NSZZ „ ” w Politechnice Gdańskiej. Jest to istotny...

Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu

Dwa Grudnie – 1970, 1981 – obchody na Wybrzeżu   Zarząd Regionu Gdańskiego oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej zapraszają na uroczystości upamiętniające 44 rocznicę...

Wywiad z TS Wywiad z TS

W numerze 15 (z 11 kwietnia) Tygodnika   (z 11 kwietnia) na stronie 14 ukazał się  wywiad z Przewodniczącym naszej Komisji Zakładowej Tadeuszem Szymańskim zatytułowany „Inżynierowie już nie dla...

Wybory w ZRG "S" Wybory w ZRG "S"

Na pierwszym posiedzeniu nowo Wybranego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ w dniu 30 czerwca 2014r. wybrano członków Prezydium Zarządu Regionu na kadencję 2014-2018. Członkiem Prezydium został wybrany...

Wynagrodzenia Wynagrodzenia

15 lipca br. odbyło się spotkanie informacyjne KZ w sprawie "podwyżek" wynagrodzeń pracowników PG, finansowanych w ramach dotacji podstawowej. Przedstawiono na nim decyzję JM Rektora...

ZZD 2014 ZZD 2014

20 marca odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Gdańskiej. Komisja Zakładowa przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku w 4-ro letniej...