Akademiki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akademiki

Domy Studenckie Politechniki Gdańskiej są systematycznie dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie akademiki (z wyjątkiem DS6, DS7, DS10) posiadają windę.

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wnioskujący w I lub II etapie rozdziału miejsc, otrzymują dodatkowe punkty przy wyborze konkretnego numeru DS, co daje im większe szanse na otrzymanie preferowanego akademika. Konieczne jest jednak zaznaczenie tego we wniosku oraz przesłanie skanu aktualnego orzeczenia mailowo, na adres Komisji Stypendialnej. W odpowiednim polu na uwagi warto uwzględnić informacje nt. szczególnych potrzeb studenta (dotyczy przede wszystkim studentów z niepełnosprawnością ruchową), dzięki czemu Komisja może indywidualnie rozpatrzyć wniosek i przyznać akademik, który najlepiej spełni te potrzeby. 

Możliwość starania się o konkretny pokój w otrzymanym akademiku mają wyłącznie studenci, którzy te miejsca otrzymali w I lub II etapie. Podczas rozdziału pokoi również można wypunktować indywidualne potrzeby oraz udokumentować je odpowiednią dokumentacją medyczną/orzeczeniem, co zostanie rozpatrzone przez Radę Mieszkańców danego domu studenckiego.

Wszelkie informacje związane z wnioskowaniem o miejsce w akademiku znajdują się w aktualnościach w witrynie Działu Spraw Studenckich oraz na stronie dedykowanej akademikom Politechniki Gdańskiej.