Bezpieczeństwo i higiena pracy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dołącz do jednych z najpopularniejszych studiów podyplomowych na PG!

Od 1 lipca 2005 r. pracownikami służby BHP zatrudnionymi na stanowiskach: starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 246, poz.2468 z późniejszymi zmianami). Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych z Bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Gdańskiej nabędziesz niezbędne kwalifikacje do pracy w służbie BHP. Co będzie należeć do Twoich obowiązków w przyszłości? Wśród Twoich zadań znajdzie się: wdrażanie nowych pracowników w regulaminy BHP, doradztwo i edukacja oraz określanie ryzyka pracy na danym stanowisku.

Czas trwania:2 semestry / 245 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2024

Koszt:4 400 zł

Wydział:
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska kkrause@zie.pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Dorota Gach
pokój 518 gmach WZiE
dorota.gach@zie.pg.edu.pl
T: +48 58 347 24 09