Fizyka dla nauczycieli | Politechnika Gdańska

Treść strony

Fizyka dla nauczycieli

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1450) z późn. zm.

Liczba godzin: 350 godzin + 90 godzin praktyki przedmiotowej

Czas trwania:3 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2022 r.

Termin rekrutacji:czerwiec 2022 r. - wrzesień 2022 r.

Koszt:2 500 zł/semestr

Wydział:
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Józef Sienkiewicz

Sekretariat

tel.:
+48 58 347 20 06,
+48 58 348 60 82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl