Inżynieria i aparatura procesowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria i aparatura procesowa

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami inżynierii procesowej niezbędnymi do zrozumienia, prowadzenia, kontroli procesów, jak również do czynnego udziału w ich projektowaniu. Studia dają możliwość poznania zagadnień z podstaw hydrodynamiki płynów, rozdzielania mieszanin niejednorodnych, mieszania układów jedno- i wielofazowych, wymiany ciepła i wymienników ciepła, procesów wymiany masy, procesów membranowych, podstaw inżynierii reaktorów chemicznych, budowy aparatury chemicznej i procesowej oraz podstaw automatyki i pomiarów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy pracują lub planują podjąć pracę w przemyśle z branży chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy ochrony środowiska.

Czas trwania:dwa semestry

Data rozpoczęcia zajęć:listopad 2023

Termin rekrutacji:do 15 października 2023

Koszt:6000 zł

Wydział:
  • Wydział Chemiczny
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. uczelni;

e-mail: donata.konopacka-lyskawa@pg.edu.pl

Sekretariat

dr inż. Iwona Hołowacz, prof. uczelni;

e-mail: iwona.holowacz@pg.edu.pl