Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria ropy i gazu (Oil and Gas Engineering)

Słuchacze studiów biorąc aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach, pokazach i laboratoriach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o podstawowych metodach identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dotyczącej zasobów w formacjach niekonwencjonalnych – zarówno na obszarach lądowych jak i morskich. Studia, dedykowane absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej, przydatnej do prac pomocniczych w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie podstawowych kompetencji przydatnych do pracy z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych przemysłu naftowego (Oilfield Units System), przydatną w zakresie usług pomocniczych związanych z obsługą pól naftowych oraz serwisem urządzeń i zaopatrzeniem wiertni lądowych i platform wiertniczych.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2023 r.

Termin rekrutacji:brak terminu

Koszt:5600 zł

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Janusz Kozak

Sekretariat

mgr inż. Wojciech Olszewski
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30), pok. 230
kom. +48 604 684 118

e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl