Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE II i IWE III | Politechnika Gdańska

Treść strony

Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE II i IWE III

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Enginner - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

Słuchacze otrzymują:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie części IWE II i IWE III, Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską, dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (po zdaniu egzaminu końcowego).

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:marzec 2023

Termin rekrutacji:brak terminu

Koszt:ok. 10200 zł

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Grzegorz Rogalski

Sekretariat

Nr tel.: 58 347 20 21
Adres e-mail: iwe.wm@pg.edu.pl