Morska energetyka wiatrowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Morska energetyka wiatrowa

Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych. Program umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Uruchomienie kolejnej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku.

Partnerami studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa są Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz PGE Baltica.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:Październik 2023

Koszt:5600 zł

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG

Sekretariat

mgr inż. Wojciech Olszewski, zastępca kierownika studiów podyplomowych


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (budynek nr 30), pok. 230

Nr tel.: +48 604 684 118

Adres e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl