Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Studia adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u uczestników zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty, moduły, składające się na program studiów, dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2022 r.

Termin rekrutacji:do 10 października 2022 r.

Koszt:8 000 zł

Wydział:
  • Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

Sekretariat

mgr Janina Cholewińska
tel.: +48 58 347 27 27
e-mail: kiop@eti.pg.edu.pl