Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)

Absolwenci studiów podyplomowych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami. Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do czterech egzaminów uzupełniających, które dają możliwość uzyskania:
• Certyfikatu menedżera jakości.
• Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
• Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.
• Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy.

Cztery egzaminy są wliczone w cenę studiów podyplomowych - po zdaniu egzaminów wydawany jest osobny certyfikat.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2024

Koszt:7000 zł

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Janusz Kozak
 

Sekretariat

Zastępca kierownika studiów: mgr inż. Paweł Szalewski
tel. kom. +48 600 38 66 32
e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl