Systemy informacji geograficznej, geoinformacja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Systemy informacji geograficznej, geoinformacja

Z informacją geograficzną spotykamy się codziennie, zawożąc dzieci do szkoły, jadąc na rowerze do pracy czy planując wieczorny spacer. Wszystko co nas dotyczy dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Związki pomiędzy obiektami przestrzennymi, które są implementacją obiektów geograficznych w bazach danych, możemy badać używając Systemów Informacji Geograficznej (GIS). To tutaj podczas nauki na studiach podyplomowych dowiesz się w jaki sposób można pozyskać informację geograficzną metodami pomiaru bezpośredniego w terenie – GPS, oraz zdalnego – metodą fotogrametrii niskiego pułapu (drony). To tutaj, nauczysz się jak utworzyć dane, przetworzyć je do standardowych formatów, nauczysz się pracy na danych przestrzennych, analizować relacje pomiędzy nimi oraz poznasz wiele narzędzi analitycznych. Wreszcie, podczas studiów zostaną Ci pokazane nowoczesne formy prezentowania danych przestrzennych.

Absolwent studiów podyplomowych GIS, będzie przygotowany do pracy z danymi przestrzennymi, będzie znał podstawowe jak i zaawansowane narzędzia analizy zbiorów danych przestrzennych. Bazując na wiedzy zdobytej podczas studiów, absolwent wie gdzie i skąd pozyskać dane z rzetelnych źródeł, nie tylko dotyczące Polski ale również Europy czy Świata. Absolwent będzie gotowy do pracy z danymi teledetekcyjnymi, potrafi obliczyć różne indeksy, w tym indeks wegetacyjny. Jego wiedza obejmuje szeroki wachlarz narzędzi i metod do pozyskiwania danych przestrzennych: GPS, skanowanie laserowe, fotogrametrii niskiego pułapu (drony). Absolwent wie jak wykonać wizualizację kartograficzną i animację 3D, posługuje się danymi pochodzącymi z skanowania laserowego i potrafi je przekonwertować do innych formatów danych. Dzięki podstawom programowania w GIS, absolwent wie jak usprawnić proces analizy danych oraz zapisać raport przeprowadzonych analiz.

W ramach studiów podyplomowych GIS, student będzie pracował z najbardziej popularnymi środowiskami do obsługi danych przestrzennych jak ArcGIS Pro, QGIS. Studenci otrzymują licencję edukacyjną do platformy ArcGIS online, Esri Training oraz indywidualną licencję ArcGIS Pro Desktop. Poza oprogramowaniem GIS, studenci wykonują zadania zaawansowanymi narzędziami analitycznymi przy użyciu języka Python, gdzie uczą się obsługi dużych zbiorów danych (Big Data) oraz klasyfikacji obrazu przy użyciu maszynowego uczenia (ML) czy sztucznej inteligencji (AI).

Wymagania: własny komputer przenośny – minimalne wymagania sprzętowe. (https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm)

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2024

Termin rekrutacji:marzec 2024 – wrzesień 2024

Koszt:5200 zł (w tym 200 zł rekrutacja)

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż Adam Inglot
e-mail: adam.inglot@pg.edu.pl
budynek nr 12 WEiA, pok. 210
 

Sekretariat

inż. Karol Rudziński
e-mail: karol.rudzinski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 19 19
budynek nr 16 (kuźnia) WILiŚ, p. 1.05