Zabezpieczenia przeciwkorozyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy dotyczącej korozji i technologii ochrony przed korozją. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych. Program umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat inżynierii korozyjnej, ochrony powłokowej, ochrony elektrochemicznej, diagnostyki korozyjnej, projektowania systemów ochrony powłokowej, projektowania systemów ochrony katodowej, projektowania systemów ochrony inhibitorowej. Program studiów wzbogacony jest od problematykę odziaływań pól elektromagnetycznych na konstrukcje podziemne i podwodne oraz problematykę ekologiczną i środowiskową.

Studia podyplomowe sprzężone są bezpośrednio z programem kwalifikowanych szkoleń:
„Inspektor powłok antykorozyjnych” - kurs nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury z aprobatą Det Norskie Veritas.
„Inspektor ochrony elektrochemicznej” - kurs nadzorowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oba kursy realizowane są na Politechnice Gdańskiej.

Czas trwania:2 semestry / 250 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:Grudzień 2023

Koszt:15 000 zł

Wydział:
  • Wydział Chemiczny
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

Sekretariat