Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

Dobre zarządzanie operacyjne jest podstawą sukcesu każdej firmy!
Zarządzanie operacyjne to obok sprzedaży i marketingu najważniejszy filar każdej organizacji. Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej pomogą podnieść kwalifikacje wszystkich menedżerów, którym zależy na lepszej obsłudze klienta, poprawie jakości produktów oraz zmniejszeniu kosztów. Program studiów oparty jest o sprawdzone praktyki i najnowsze trendy w działalności operacyjnej. Zapraszamy!

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Gdańską oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu Lean Management wydany przez firmę doradczo-szkoleniową LeanQTeam.

Czas trwania:2 semestry / 182 godzin

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2022

Termin rekrutacji:Nabór otwarty

Koszt:4 550 zł

Wydział:
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jolanta Łopatowska, pokój 709, gmach Główny B Jolanta.Lopatowska@zie.pg.gda.pl T: +48 58 347 22 28

Sekretariat

Małgorzata Rejmer, pokój 401, gmach WZiE, malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl T: 58 347 24 55